ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561                                                   - วันเริ่มการเรียน-การสอนระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 7 – วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561                                 - ลงทะเบียนเพิ่ม/เพิกถอนรายวิชา/ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561                                               - หยุดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561                                                - หยุดวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561                                                    - หยุดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561                         - หยุดวันสงกรานต์                 

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561                                                   - วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน – วันพุธที่ 25 เมษายน 2561                           - สอบประจำภาค

Download ปฏิทินการศึกษา
หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดการลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรตามประกาศปฏิทินประจำภาคการศึกษา