Research

เข็มขัดนิรภัย สำคัญสักแค่ไหนกันเชียว


ดร. วัชระ สัตยาประเสริฐ  
อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ​ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
1 กรกฎาคม 2557  

     หากจะพูดถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยหลายๆ ชิ้นซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาจเป็นของใหม่สำหรับรถยนต์เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว แต่ได้กลายเป็นมาตรฐานไปแล้วภายในรถยนต์นั่งสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามสำนึกในความสำคัญของผู้คนเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ และการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่พอสมควร เข็มขัดนิรภัย (Safety Seatbelt) ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็เช่นกัน

     ผลสำรวจจาก สำนักงานรักษาความปลอดภัยบนถนนของสหรัฐอเมริกา (National Highway traffic Safety Administration, NHTSA) ประมาณการว่าตั้งแต่ปี 1975 ถึง 2002 เข็มขัดนิรภัยได้ช่วยคนถึง 164,753 ชีวิต ซึ่งรวมถึงการช่วย 14,164 ชีวิต ในปี 2002 เพียงปีเดียว

     ถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือว่าช่วยลดการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งถูกบันทึกว่าสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่าปีละ 1,500 ราย ก็อาจกลายเป็นถุงลมมรณะได้หากผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัย ในปี 1997 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของถุงลมนิรภัย 53 คน ในจำนวนดังกล่าวมีเด็กถึง 31 คน และตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว 264 คน ในจำนวนทั้ง มีมากกว่า 88 เปอร์เซนต์ของผู้เสียชีวิตไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ได้ใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี นี่ยังไม่รวมถึงการทำงานที่ผิดพลาดของตัวอุปกรณ์เอง อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถที่ถุงลมนิรภัยติดตั้งอยู่

     ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกวิธีทุกครั้งไม่ว่าเดินทางใกล้หรือไกล โดยปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย ซึ่งนอกจากจะสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดความรุนแรงจากอันตรายกรณีประสบอุบัติเหตุอีกด้วย

     การคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีสำหรับ สตรีมีครรภ์ ให้เข็มขัดนิรภัยส่วนที่ยืดได้พาดผ่านตัก ขาทั้งสองข้าง และอยู่ระหว่างกึ่งกลางของลิ้นปี่ ในระดับต่ำกว่าครรภ์และห่างจากสะโพกมากที่สุด โดยจัดวางตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองและเด็กในครรภ์กรณีประสบอุบัติเหตุ

     ส่วน เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ควรให้นั่งด้านหลังรถ หากเป็นทารกควรใส่ตะหร้าหรือจัดที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก โดยรัดติดกับเบาะด้านหลังด้วยเข็มขัดนิรภัย ไม่อุ้มเด็กในขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง หากต้องหยุดรถกะทันหันจะทำให้เด็กพุ่งไปกระแทกกับพวงมาลัยหรือหน้าปัดรถเสียชีวิต

     หากยังไม่เห็นว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยนั้นสำคัญอีกก็ให้ลองพิจารณาสถิติที่น่าสนใจของสหรัฐอเมริกา (United States of America) ซึ่งเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ต่อไปนี้
     - หนึ่งในห้าของผู้ขับขี่รถยนต์จะได้เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุทางถนนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในแต่ละปี
     - อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนอายุต่ำกว่า 44 และเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง
     - แต่ละปี มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 35,000 คน ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 17,000 คนคงไม่เสียชีวิตถ้าเขาสวมเข็มขัดนิรภัย
     - ผู้ขับขี่ 90 เปอร์เซนต์เชื่อว่าควรต้องสวมเข็ดขัดนิรภัย แต่มีเพียง 14 เปอร์เซนต์ที่ใช้มันจริงๆ
     - ทุกๆ 1 เปอร์เซนต์ที่มีคนใช้เข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น จะมีผู้รอดชีวิตเพิ่มถึง 172 คน และ ลดความสูญเสียได้กว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
     - การใช้เข็มขัดนิรภัยสามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสได้ 50 เปอร์เซนต์ และลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากถึง 60-70 เปอร์เซนต์
     - เข็มขัดนิรภัยนั้นควรสวมใส่ตั้งแต่ขึ้นรถ ไม่ว่าจะขับขี่เป็นระยะทางเท่าใด และ ใช้ความเร็วเท่าไหร่ ท่านทราบหรือไม่ว่า มากกว่า 75 เปอร์ของอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นภายในระยะทางไม่เกินกว่า 25 ไมล์จากบ้านตัวเอง และ มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ของอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ เกิดที่ความเร็วในการขับขี่ต่ำกว่า 40 ไมล์ต่อชั่วโมง
     - ขณะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่หลุดกระเด็นออกนอกตัวรถมีโอกาสบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต มากกว่า คนที่ยังอยู่ในตัวรถถึง 25 เท่า
     - ท่านสามารถเพิ่มการใช้เข็มขัดนิรภัยได้ด้วยการเตือนผู้อื่นและการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง 9 ใน 10 ของผู้ใช้รถใช้ถนนจะคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อมีผู้ทัก หรือ เตือน
     - การใช้เข็มขัดนิรภัยเป็นวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากคนเมาแล้วขับที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
     - ปัจจุบันมีมากกว่า 25 ประเทศในโลกที่มีกฏหมายบังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเพิ่มจำนวนการใช้เข็มขัดนิรภัยขึ้นจาก 20-25 เปอร์เซนต์ เป็น 60-90 เปอร์เซนต์ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้น
     - สาเหตุหลักในการบาดเจ็บหนักของเด็กในรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุคือถูกกระแทกโดยร่างของผู้ใหญ่ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และ เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่า 80 เปอร์เซนต์ จะเกิดการกระทบกระเทือนที่บริเวณศีรษะ อันอาจนำมาซึ่ง อาการบาดเจ็บทางสมอง การเสียโฉมถาวร การสูญเสียสติสัมปชัญญะ และ การเสียชีวิต  
     - มากกว่าหนึ่งในสี่ของอาการบาดเจ็บสาหัสในอุบัติเหตุรถยนต์เกิดจากการกระแทกกันเองของผู้โดยสารภายในรถ
     - 80 เปอร์เซนต์ของเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อาจไม่เสียชีวิตหากใช้เบาะนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับเด็ก

ข้อมูลอ้างอิง : 
     - “Seatbelts and Airbags Statistics”, National Highway traffic Safety Administration (NHTSA) 
     - “General Driver Training Outline & Supportive Materials”, Office of Public Safety, James Madison University (JMU)
     - ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

<< ย้อนกลับ