Research

ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Fiber Optic Technology"


       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญจากบริษัท JasTel Network ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Fiber Optic Technology" ให้กับทีมวิศวกรฝ่าย Operation & Maintenance เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านโครงข่ายเส้นใยนำแสง

 

<< ย้อนกลับ