Research

บทความวิจัย
การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา
07 ตุลาคม 2021
บทความวิจัย
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย
20 กันยายน 2021
บทความวิจัย
ทดสอบวงจรด้วยโปรแกรม Breadboard ง่ายนิดเดียว
31 กรกฎาคม 2021
บทความวิจัย
งานเพิ่มมูลค่า (Value-Added Activities) คืออะไร??
07 มีนาคม 2021
บทความวิจัย
กว่าจะมาเป็นล้อกลมๆ ที่หมุนได้
24 กุมภาพันธ์ 2021
บทความวิจัย
การพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้นด้วย Blynk App
04 กุมภาพันธ์ 2021
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates)
04 กุมภาพันธ์ 2021
บทความวิจัย
KP-การสวมในงานแม่พิมพ์ ตอนที่ 2
04 กุมภาพันธ์ 2021
บทความวิจัย
อุตสาหกรรมไทยกับโอกาสพัฒนาในช่วงโควิด 19
25 กันยายน 2020
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 10: ปัญหาการดัดของแผ่นบางที่มีฐานรองรับไม่ต่อเนื่อง (Bending Problem of Plates with Discontinuous Supports): ภาคต่อ
18 สิงหาคม 2020
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 9: ปัญหาการดัดของแผ่นบางที่มีฐานรองรับไม่ต่อเนื่อง (Bending Problem of Plates with Discontinuous Supports)
18 สิงหาคม 2020
บทความวิจัย
การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ของลุ่มโขง
18 สิงหาคม 2020
บทความวิจัย
การสวมในงานแม่พิมพ์ ตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสวมตามระบบ ISO
29 กรกฎาคม 2020
บทความวิจัย
การนำยางพาราผสมยางมะตอยในการสร้างถนน
08 มิถุนายน 2020
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 8: ปัญหาการดัดของแผ่นบางที่มีรอยร้าว (Bending Problem of Cracked Plates): ภาคต่อ
08 มิถุนายน 2020
บทความวิจัย
การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (Carbon Footprint) ในภาคการขนส่งสินค้าในประเทศไทย
20 มีนาคม 2020
บทความวิจัย
โลจิสติกส์สุขภาพในโซ่อุปทานโลหิต
20 มีนาคม 2020
บทความวิจัย
รู้หรือไม่ ไข่ไก่มีการตรวจสอบคุณภาพของไข่ไก่กันด้วย และมาดูวิธีสร้างเครื่องตรวจสอบคุณภาพไข่กัน
03 ธันวาคม 2019
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (Reliability analysis)
15 พฤศจิกายน 2019
บทความวิจัย
พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Plastics)
12 พฤศจิกายน 2019
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 7: ปัญหาการดัดของแผ่นบางที่มีรอยร้าว (Bending Problem of Cracked Plates)
03 กรกฎาคม 2019
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 6: การพิจารณาและการประยุกต์กับปัญหาต่างๆ (Problems Consideration & Application)
03 กรกฎาคม 2019
บทความวิจัย
ภาระอิเล็กทรอนิกส์ชนิดกระแสคงที่สำหรับทดสอบความจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
04 มิถุนายน 2019
บทความวิจัย
เทอร์โมไดนามิกส์กับชีวิตประจำวัน
01 พฤษภาคม 2019
บทความวิจัย
ท่านผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า วันที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยปีนี้ทำไม คือ วันที่ 27 เมษายน
01 พฤษภาคม 2019
บทความวิจัย
ประเทศไทยจะไปถึง ERP ยุค Industry 4.0 ได้จริงหรือ
01 พฤษภาคม 2019
บทความวิจัย
ความล้าในคนขับรถ กับมาตรการป้องกันเชิงรุก
25 กุมภาพันธ์ 2019
บทความวิจัย
การตรวจสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของไบโอพลาสติก
25 กุมภาพันธ์ 2019
บทความวิจัย
ประกอบคอมสำหรับ โฮมมัลติมีเดียและระบบ NAS
13 กุมภาพันธ์ 2019
บทความวิจัย
PM 2.5 Smaller thing, Larger Story วิกฤติฝุ่นควัน PM2.5 : วิกฤติฝุ่นกลืนเมือง
12 กุมภาพันธ์ 2019
บทความวิจัย
สายอากาศสำหรับ 5 GHz เป็นอย่างไร
06 กุมภาพันธ์ 2019
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 3: หน่วยแรงเอกฐานในระนาบ (In-Plane Stress Singularities)
03 มกราคม 2019
บทความวิจัย
ชนิดของพลาสติก (ตอนที่ 2): ไบโอพลาสติก
30 พฤศจิกายน 2018
บทความวิจัย
ชนิดของพลาสติก (ตอนที่ 1)
28 กันยายน 2018
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 2: สาเหตุของการเกิดหน่วยแรงเอกฐาน (Cause of Existing Stress Singularities)
28 กันยายน 2018
บทความวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นบาง (Plates) ตอนที่ 1: การจำแนกปัญหา (Problems Classification)
28 กันยายน 2018
บทความวิจัย
Ionic Liquids ของเหลวสารพัดประโยชน์
23 สิงหาคม 2018
บทความวิจัย
การพยากรณ์สถานะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Prognostics and Health Management in Condition-based Maintenance)
14 สิงหาคม 2018
บทความวิจัย
ความรับผิดของผู้ว่าจ้างต่อการกระทำของผู้รับจ้างในงานจ้างเหมาก่อสร้าง
06 กรกฎาคม 2018
บทความวิจัย
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมด
06 กรกฎาคม 2018
บทความวิจัย
สเกลความแข็งของยาง…ฉบับเป็นกันเอง (ตอนที่ 2)
06 กรกฎาคม 2018
บทความวิจัย
ใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0
เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “ไทยแลนด์ 4.0” มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจนิยามหรือควา....
19 กุมภาพันธ์ 2561
บทความวิจัย
วัดอุณหภูมิไปทำไม?
ทุกคนต้องลิ้มรสการเป็นไข้มาแล้วทั้งนั้น อุณหภูมิที่วัดจากคนป่วยด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิด Liquid in glas....
05 กุมภาพันธ์ 2561
บทความวิจัย
องค์ประกอบและบทบาทที่สำคัญของแต่ละฝ่ายในการก่อสร้างเพื่อประกันความปลอดภัย
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสะพานที่มีความยาวช่วงมากกว่า 10 เมต....
12 กุมภาพันธ์ 2561
บทความวิจัย
วิศวกรอุตสาหการกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) คือการวางผัง สร้างเมืองใหม่ให้เป....
23 ธันวาคม 2560
บทความวิจัย
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ “พลังงานที่มีแต่ข้อจำกัด”
หากพูดว่าพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด เชื่อว่าห....
16 พฤษภาคม 2560
บทความวิจัย
สเกลความแข็งของยาง…ฉบับเป็นกันเอง (ตอนที่ 1)
ขออนุญาตเล่าความหลังนิดนึงนะครับ สมัยผมเด็กๆ ตอนที่กำลังสร้างบ้านอยู่ จะมีช่างไม้ ช่างปูน มาสร้างบ้า....
17 เมษายน 2560
บทความวิจัย
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดเปลี่ยนโลก
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้....
21 เมษายน 2560
บทความวิจัย
โครงการ EEC: ผลกระทบต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
“หากท่านใช้งานโทรศัพท์มือถือเพียงเพื่อการสื่อสาร ท่านยังคงเป็น ‘คนไทย 1.0’ หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือใ....
20 มีนาคม 2560
บทความวิจัย
ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 2)
ในตอนที่ 1 ผมได้ให้ภาพรวมของคำว่า “ผิวราบ” และ “ผิวเรียบ” รวมทั้งลักษณะของค่ารูปทรงผิวปฐมภูมิ (P-Pro....
06 กุมภาพันธ์ 2560
บทความวิจัย
LEAN SUPPLY CHAIN โซ่อุปทานแบบลีน
Lean คำนี้โดยทั่วไปคนมักจะนึกถึงความหมายคือ “ผอม” หรือ “เนื้อไม่มีมัน” สำหรับในมุมมองของงานโลจิสติกส....
26 ตุลาคม 2559
บทความวิจัย
บันทึกแห่งสำนึกพสกนิกรของในหลวง
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายคันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาว....
31 ตุลาคม 2559
บทความวิจัย
Kaizen แนวคิดสู่การเปลี่ยนแปลง
ในโลกปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต นั่นหมายถึงโลกของเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยทั้งด้านเศรษฐกิจและสั....
07 สิงหาคม 2559
บทความวิจัย
พื้นฐานการทำงานของฮาร์ดแวร์แสดงผล
พื้นฐานการทำงานของฮาร์ดแวร์แสดงผล อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์ 07 มิ.ย 2559 vga, gpu, GAMEPG บทความใน....
00 0000
บทความวิจัย
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนำ (Switching Losses in Semiconductor Devices)
ความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมาจากไหนบ้าง หากพิจารณาดูจะพบว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ....
01 พฤษภาคม 2559
บทความวิจัย
Step ในการวิเคราะห์ SWOT ของตัวเอง
SWOT คืออะไร? อาจจะเป็นคำถามที่หลายๆ คนคิดอยู่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้จักกับคำๆนี้กัน SWOT นั้นคือ กลย....
21 เมษายน 2559
บทความวิจัย
ทำไมต้องแข่งกันประมูลคลื่น 4G
หลังจากที่ได้ผ่านพ้นการประมูลใบอนุญาต 4G ไปแล้วนั้น ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาหลายอย่างสำหรับวงการสื่อ....
15 กุมภาพันธ์ 2559
บทความวิจัย
ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 1)
ในงานทางด้านแม่พิมพ์ มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้เลย คือ ความหยาบผิว (Surface roughness) ซึ่ง....
07 กุมภาพันธ์ 2559
บทความวิจัย
การเขียน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ
การเขียน อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร มีวิธีการเขียนที่เหมือนกัน ต่างกันตรงการยื่นจด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ....
21 กุมภาพันธ์ 2559
บทความวิจัย
การยศาสตร์ในการนั่งทำงาน
หลายคนคงไม่คุ้นเคยกับคำว่า “การยศาสตร์” การยศาสตร์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ERGONOMICS ซึ่งมาจากการรวมคำภ....
28 กุมภาพันธ์ 2559
บทความวิจัย
เทคนิคการเรียนรู้พื้นฐานโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neuron Network : ANN) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ar....
31 มกราคม 2559
บทความวิจัย
ความหมายของ smart home
ท่านเคยได้ยินคำว่า "smart home" หรือ "smart building" หรือไม่? ซึ่งในภาษาไทยก็จะใช้คำว่า "บ้านอัจฉริ....
10 มกราคม 2559
บทความวิจัย
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและแนวทางการพัฒนาให้เซลล์มีรูปทรงเป็นท่อ
พลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้มีก....
29 พฤศจิกายน 2558
บทความวิจัย
การปลูกพืชกลางทะเลทรายของอิสราเอล
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่ปกคลุมไปด้วยทะเลทรายที่กว้างใหญ่ไพศาล แทบจะไม....
23 พฤศจิกายน 2558
บทความวิจัย
“การไหลขององค์ความรู้” - พลังขับเคลื่อนการจัดการโซ่อุปทานในอนาคต (ตอนที่ 2)
จากตอนที่แล้วที่ได้กล่าวถึง ความหมาย ความสำคัญ ของ “การไหลขององค์ความรู้” เบื้องต้น ในตอนนี้จะได้กล่....
11 ตุลาคม 2558
บทความวิจัย
กรดกัดปริ้น Recycle ตอนที่ 2
จากตอนที่แล้วเราได้สร้างลายวงจรลงบนแผ่น PCBเรียบร้อยแล้ว หลังจากทำแบบบนแผ่น PCB แล้ว ขึ้นตอนต่อไปก็ค....
27 กันยายน 2558
บทความวิจัย
พลังงานลมและกังหันลมเบื้องต้น
ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจกันอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็น....
13 กันยายน 2558
บทความวิจัย
เทคนิคการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ในกระบวนการ SDLC (Software/System Development Life Cycle) หรือวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ กระบวนการที่ส....
26 กรกฎาคม 2558
บทความวิจัย
การซ่อมแซมรอยร้าวด้วยสารเคมี
รอยร้าวเกิดขึ้นกับบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหลัง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ขั้นตอนแรกก่....
21 มิถุนายน 2558
บทความวิจัย
ปุจฉา – วิสัชนา เกี่ยวกับเส้นใยแก้วนำแสง
Fiber optic / Optic fiber / Optical fiberไม่ว่าคำไหนก็มีความหมายเดียวกันคือ "เส้นใยนำแสง"โดยส่วนใหญ่....
01 กันยายน 2558
บทความวิจัย
การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยพีแอลซี
ตัวควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรม (Programmable Logic Controller)ได้หรือเรียกสั้นๆว่าพีแอลซีมีการใช้งานอย่....
16 สิงหาคม 2558
บทความวิจัย
วิศวกรรมความปลอดภัยกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทุกนโยบายในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน อาจจะมีผู้สงสัยเกี่ยวกับที่มา พร้อมทั้งเหตุผล รวมถึงผลที่เราได้จ....
02 สิงหาคม 2558
บทความวิจัย
โมเมนต์กับทอร์กเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (ฉบับเป็นกันเอง)
โมเมนต์กับทอร์กเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? นับได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตคำถามหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในใจของนักศึ....
19 กรกฎาคม 2558
บทความวิจัย
การวิเคราะห์การจัดเรียงของตัวนำสายส่งกำลังไฟฟ้า 115 kV ที่มีผลต่อค่าสนามแม่เหล็ก ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์
บทความนี้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กจากสายส่งกำลังไฟฟ้าซึ่งอยู่ในรูปของสมการอนุพันธ์ท....
12 กรกฎาคม 2558
บทความวิจัย
ไมโครกริด
กริด หมายถึง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังซึ่งในปัจจุบันมีระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังอยู่มากมาย ทำให้เกิดระบบกริดท....
06 กรกฎาคม 2558
บทความวิจัย
ฝึกปรับแต่ง PID อย่างสนุก
โดยปกติแล้วในการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมเราก็ต้องการให้ระบบทำงานตามที่เรากำหนดนั้นคือค่าตัวแปรที่....
14 มิถุนายน 2558
บทความวิจัย
กรดกัดปริ้น Recycle ตอนที่ 1
แผ่นปริ้น หรือแผ่น PCB ย่อมาจาก Print Circuit Board ที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าแผ่นวงจรพิมพ์ เป็นส่วนประ....
07 มิถุนายน 2015
บทความวิจัย
การออกแบบเครือข่ายการกระจายสินค้ายุคใหม่
ในปีหน้าประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ (Economic Community) ขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าจะส่ง....
24 พฤษภาคม 2558
บทความวิจัย
วงจรไฟฟ้า !!! เขียนให้ดี ก็ดูง่าย
หลายท่านคงเคยประสบกับตัวเองมาแล้ว ทั้งมือเก่า มือใหม่ มือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ คือดูวงจรไฟฟ้า หรือไ....
17 พฤษภาคม 2558
บทความวิจัย
เกรดผิวสำเร็จของงานแม่พิมพ์พลาสติก
เป็นที่ทราบกันดีว่า ผิวสำเร็จของงานแม่พิมพ์ จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพผิวสำเร็จของผลิตภัณฑ์ไปด้วย ไม่ว่าจะ....
10 พฤษภาคม 2558
บทความวิจัย
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน รองรับประชาคมอาเซียน ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบประสิทธิภาพสูง ตอนที่ 2
ในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีการนำมอเตอร์ไฟฟ้าไฟฟ้าเหนี่ยวนำมาใช้งานในระบบการผลิต ซึ่งค่าไฟฟ้าที่เกิดข....
03 พฤษภาคม 2558
บทความวิจัย
พลังงานทางเลือกที่ไม่มองข้าม แต่ไม่นิยม
"พลังงานทางเลือก" คำนี้ (เฮ้ย! ไม่ใช่สิ) ประโยคนี้ (น่าจะถูกต้องกว่า) หลายคนอาจจะได้ยินบ่อยครั้งและท....
26 เมษายน 2558
บทความวิจัย
การแตกร้าวในโครงสร้างเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม
ระบบโครงสร้างของอาคารอาจจำแนกออกด้วยคำเรียกง่ายๆที่เข้าใจโดยทั่วไปเป็น ฐานราก คาน เสา และพื้น ปัจจุบ....
12 เมษายน 2558
บทความวิจัย
หมุนมอเตอร์ Brushless DC ไม่(น่า)ยากอีกต่อไป
อันที่จริงแล้วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน (Brushless DC หรือเรียกสั้นๆว่าBLDC)เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากร....
05 เมษายน 2558
บทความวิจัย
Rainbow in the Dark ตอนที่ 2
เทคนิคภายในผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ BMW ในขณะนี้ (ตุลาคม 2557) จะใช้เลเซอร์ไดโอด 3 ตัวยิงลำแสงเลเซอร์สีน้ำ....
29 มีนาคม 2558
บทความวิจัย
ฝันร้ายของโสเครติส... และฝันร้ายของพ่อแม่สมัยใหม่กับลูกหลานแห่งยุคเครือข่ายสังคม
ในทุกวันนี้ เรามักจะพบเห็นผู้คนจำนวนมาก ที่วันๆ คลุกอยู่แต่กับเครือข่ายสังคม ถ่ายภาพเซลฟี แชร์คลิป พ....
08 มีนาคม 2558
บทความวิจัย
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน รองรับประชาคมอาเซียน ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบประสิทธิภาพสูง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)....
22 กุมภาพันธ์ 2558
บทความวิจัย
เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลแห่งโลกอนาคต
หลายคนกล่าวไว้ว่า “วิศวกรคือผู้ที่สร้างนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” ....
16 กุมภาพันธ์ 2558
บทความวิจัย
บันทึกหน้าสำคัญสำหรับโลกวัสดุ : วัสดุนาโนคอมโพสิต
ณ ปัจจุบันคำว่า นาโน หรือเทคโนโลยีนาโน เป็นที่สนใจอย่างมากและได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างข้างในสื่อต่างๆทั....
12 กุมภาพันธ์ 2558
บทความวิจัย
รอยร้าวในผนัง...สัญญาณบอกเหตุ
ผนังถือเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้าง (Nonstructural Member) ผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นผนังชนิดห....
01 กุมภาพันธ์ 2558
บทความวิจัย
Rainbow in the Dark ตอนที่ 1
กลางดึกของคืนวันที่ 7 ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนซึ่งกำลังขะมักขะเม้นจีบสาวบนเฟซบุคก็ได้รับทราบข....
27 มกราคม 2558
บทความวิจัย
การคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier Selection)
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกือบจะทุกคนเคยได้ยินคำว่า “การจัดการโลจิสติกส์” ไม่ว่าจะจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพ....
27 มกราคม 2558
บทความวิจัย
การพัฒนาเครื่องจักรกลอัตโนมัติขนาดเล็ก
เครื่องจักรกลอัตโนมัติขนาดเล็กหรือที่เรียกโดยทั่วไปในวงการว่า เครื่องมินิซีเอ็นซี (Mini CNC) ถือว่าเ....
25 มกราคม 2558
บทความวิจัย
แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย
หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่านาโนเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งความหมายของคำว่านาโนเทคโนโลยี (Nanote....
23 ธันวาคม 2557
บทความวิจัย
โครงข่ายเส้นใยแก้ว กับ Digital Economy
คำว่า Digital Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ดูเหมือนจะเป็นคำใหม่สำหรับคนทั่วไปในประเทศไทย แต่สำหร....
13 ธันวาคม 2557
บทความวิจัย
มาเพิ่มมูลค่าให้กับแม่พิมพ์ยางกันเถอะ
ขออนุญาตเล่าเรื่องย้อนหลังไปราวๆ 8-9 ปีที่แล้ว สมัยนั้นเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์....
07 ธันวาคม 2557
บทความวิจัย
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย (safety sign) หมายถึงเครื่องหมายที่ต้องการใช้สื่อความหมาย โดยใช้รูป สี ห....
30 พฤศจิกายน 2557
บทความวิจัย
ท่านรู้หรือไม่ว่าน้ำมันดีเซลแบบใหม่มีกี่ชนิด ?
ในยุคที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงมากขึ้น เมื่อย้อนไปเทียบจากช่วงที่ผู้เขียนถูกแม่ใช้ให้ไปซื้อน้ำมันด....
23 พฤศจิกายน 2557
บทความวิจัย
ตกเบ็ด... ล่าเหยื่อทางอินเทอร์เน็ต
เมื่อวันก่อน ผมได้รับอีเมล์ฉบับหนึ่งจากบริษัทโฮสติงขนาดใหญ่ระดับโลก บอกว่ามีเมล์รออ่านอยู่ในระบบโฮสต....
18 พฤศจิกายน 2557
บทความวิจัย
การใช้งานภาพเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อดูฝน
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีเรดาร์ตรวจอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และได้เผยแพร่ภาพเรดาร์ต....
18 พฤศจิกายน 2557
บทความวิจัย
วงโคจรชนิดพิเศษสำหรับดาวเทียมสำรวจโลก
การสำรวจโลกจากระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม (Satellite Remote Sensing) เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากอ....
02 พฤศจิกายน 2557
บทความวิจัย
การตามสอบย้อนกลับ (Traceability)
ปัจจุบัน ความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องสำคัญของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะนอกเหนือจากความปลอดภัยขอ....
17 ตุลาคม 2557
บทความวิจัย
การอ่านข้อมูลของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด ถูกนำไปใช้งานเป็นพลังงานสำรองหรือพลังงานหลักอย่างแพร่หลายเช่น UPS, ไฟแสงสว่างฉุกเ....
07 ตุลาคม 2557
บทความวิจัย
เสาเข็ม...มองไม่เห็นมิได้หมายความว่าไม่สำคัญ!!!
บ้านทรุด!!! บ้านร้าว!!! ส่วนต่อเติมร้าวแยกจากตัวบ้าน!!! ตัวการที่เป็นต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่....
29 กันยายน 2557
บทความวิจัย
เส้นใยนำแสงกับระบบส่องสว่างภายในอาคาร
ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของความประหยัด ความคุ....
16 กันยายน 2557
บทความวิจัย
การประมวลผลภาพกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ในปัจจุบันโลกกำลังมีความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือ....
16 กันยายน 2557
บทความวิจัย
"เพราะจิ๋วจึงแจ๋ว" ของไหลนาโนกับการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
การถ่ายเทความร้อนมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่ง การผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ....
13 กันยายน 2557
บทความวิจัย
Rice Bran Oil Encapsulation
Rice bran is a by-product of rice milling and has been underused for a long time; however, it has be....
02 กันยายน 2557
บทความวิจัย
การนำเครื่องมือคุณภาพ ทั้ง 7 (7 QC Tools) มาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ในแวดวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นั้นล้วนให้ความสำคัญเกี่ยวกับ....
19 สิงหาคม 2557
บทความวิจัย
แว่นสายตาอาจไม่จำเป็นสำหรับการอ่านเอกสาร
ในอนาคตอุปกรณ์พกพาที่เป็นแทบเลต อาจเป็นตัวช่วยสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตาในการอ่านเอกสารต่างๆได้ โดยไม่....
15 สิงหาคม 2557
บทความวิจัย
การหาค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งาน
ปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบไฟฟ้าในอนาคตเน....
13 สิงหาคม 2557
บทความวิจัย
เข็มขัดนิรภัย สำคัญสักแค่ไหนกันเชียว
หากจะพูดถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยหลายๆชิ้นซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาจเป็นของใหม่สำหรับรถยนต์เมื่อหลาย....
01 กรกฎาคม 2557
บทความวิจัย
เทคนิคการสอนเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความคิด
เชื่อว่าอาจารย์แต่ละท่านที่มีประสบการณ์การสอนมาสักระยะหนึ่ง คงมีเทคนิคการสอนที่อาจแตกต่างหรือเหมือนก....
30 มิถุนายน 2557
บทความวิจัย
การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากอุปกรณ์อิเล็ก....
10 มิถุนายน 2557
บทความวิจัย
ผลเสียของฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า ตอนที่ 1
ฮาร์มอนิก คือ ส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ (sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเป็นคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่....
08 มิถุนายน 2557
บทความวิจัย
สปริงสำหรับงานแม่พิมพ์
สปริงสำหรับงานทางกลนั้นมีหลายประเภทและมีการนำมาประยุกต์ใช้งานแตกต่างกันออกไป ประเภทของสปริงอาจจะจำแน....
25 พฤษภาคม 2557
บทความวิจัย
Next-gen Phase-change Memory
IBM ได้ แสดงให้เห็นถึง รูปแบบใหม่ของ เทคโนโลยีหน่วยความจำ ที่เชื่อว่า ในอนาคต อาจจะ แทน NAND Flash โ....
14 พฤษภาคม 2557
บทความวิจัย
สีนั้นสำคัญไฉน
สีที่กำหนดไว้ในแต่ละวงการ แต่ละมาตรฐานนั้น มีการสื่อความหมายที่หลากหลาย และแตกต่างกันออกไป ดังนั้น เ....
14 มีนาคม 2557
บทความวิจัย
ทราบหรือไม่เมื่อสิ่งของบนโลกนี้หมดอายุลง…โลจิสติกส์สามารถจัดการสิ่งของเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง
โลจิสติกส์ย้อนกลับ หรือ Reverse Logistics เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโซ่อุปทานซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและแพร่ห....
24 มกราคม 2557
บทความวิจัย
การทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็ม (ตอนที่ 2)
เครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็มที่ใช้สำหรับการออกอากาศกระจายเสียงของประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย....
21 ธันวาคม 2556
บทความวิจัย
คุณรู้หรือไม่ ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันนั้นมาจากไหน?
ตั้งแต่เราเกิด โตขึ้น และใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างสะดวกสบายด้วยสิ่งของอุปโภคต่างๆนั้น คงต้องมีคน....
00 0000
บทความวิจัย
การออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารเบื้องต้นโดยโปรแกรม DIALux (ตอนที่ 1)
แสงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ลอยผ่านช่องว่างอากาศคลื่นเหล่านี้มีทั้งความถี่และความยา....
11 ธันวาคม 2556
บทความวิจัย
มาจับตัวคุณหมอใส่รถยนต์กันเถอะ
รถยนต์เป็นพาหนะที่สำคัญของครอบครัว ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ บ้างก็ใช้สัญจรเ....
29 พฤศจิกายน 2556
บทความวิจัย
การประยุกต์ใช้การยศาสตร์ในงานการทำงาน
การยศาสตร์ (ERGONOMICS) มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ คำว่า ERGON แปลว่า งาน และ NOMOS แปลว่า ธรรมชาติ ดังน....
25 ตุลาคม 2556
บทความวิจัย
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
ในปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเชื้อเพลิงมีปริมาณลดน้อยลงสวนทางกันความต้องกา....
29 กันยายน 2556
บทความวิจัย
การทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็ม (ตอนที่ 1)
เครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็มที่ใช้สำหรับการออกอากาศกระจายเสียงของประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย....
29 สิงหาคม 2556
บทความวิจัย
หม้อแปลงไพอิโซอิเล็กทริก
หม้อแปลงไพอิโซอิเล็กทริกเป็นอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้า....
02 สิงหาคม 2556
บทความวิจัย
Solder paste ในอุตสาหกรรมประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปในบ้านเราส่วนใหญ่มักเป็นยี่ห้อที่มาจากต่างป....
21 กรกฎาคม 2556
นวัตกรรม
การค้นหาข่าวปลอมด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
23 สิงหาคม 2021
นวัตกรรม
การสวมในงานแม่พิมพ์ ตอนที่ 3
29 มิถุนายน 2021
นวัตกรรม
Smart Home Device for Covid-19 Protection
22 มีนาคม 2021
นวัตกรรม
ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
04 กุมภาพันธ์ 2021
นวัตกรรม
การเลือกหูฟัง true wireless
08 ตุลาคม 2019
นวัตกรรม
การใช้ประโยชน์จากอวกาศสำหรับกิจการไอโอที
29 กรกฎาคม 2019
นวัตกรรม
เครื่องจักร/อุปกรณ์งานก่อสร้างสะพาน (Bridge Construction Equipment) ตอนที่ 1
03 กรกฎาคม 2019
นวัตกรรม
สร้างนวัตกรรมในวงการแม่พิมพ์ด้วย TRIZ ตอนที่ 1: รู้จักกับ TRIZ
04 มิถุนายน 2019
นวัตกรรม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตอนที่ 1
05 มีนาคม 2019
นวัตกรรม
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
25 กุมภาพันธ์ 2019
นวัตกรรม
Dyno test เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหากำลังงานด้านออกของเครื่องยนต์
05 ตุลาคม 2018
นวัตกรรม
ล้าง MAF sensor ของรถยนต์เพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์
02 สิงหาคม 2018
นวัตกรรม
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (The solar power generation system)
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่....
15 มกราคม 2018
นวัตกรรม
LPWAN เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
LPWAN (Low Power Wide Area Networks) คือ เครือข่ายแวนที่สื่อสารระยะไกลและใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูล....
22 มกราคม 2561
นวัตกรรม
เทคโนโลยี Sound DAC (ตอนที่ 2)
ในโลกของระบบเสียงดิจิตอลที่ผ่านมา จะปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากของระบบ ก็คือส่วนของกา....
12 กรกฎาคม 2560
นวัตกรรม
เทคโนโลยี Sound DAC (ตอนที่ 1)
ในโลกของระบบเสียงดิจิตอลที่ผ่านมา จะปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากของระบบ ก็คือส่วนของกา....
12 มิถุนายน 2560
นวัตกรรม
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อนาคต/ความฝัน/ของเล่นคนรวย?
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังจะมาแทนที่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์(เครื่องยนต์สันดาปภายใน) จริงหรือ? คำตอบคือ ....
02 กุมภาพันธ์ 2560
นวัตกรรม
ยานพาหนะไฟฟ้าสู่ระบบกริด (Vehicle-to-grid systems: V2G)
ปัจจุบันมีการใช้ยานพาหนะอยู่มากมาย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นควันดำส่งผลเสียใ....
19 มกราคม 2560
นวัตกรรม
ลำแสงแอรี่: คลื่นแสงชนิดใหม่ (Airy Beam: New Class of Optical Waves) ตอนที่ 1
ในชีวิตประจำวันของเรา สามารถพบเห็นแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้ไม่ยาก เช่น แสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่าง ล....
31 มกราคม 2560
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 11
วิวัฒนาการระบบการสื่อสารไร้สายด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เนตมีการพัฒนามาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่....
03 พฤศจิกายน 2559
นวัตกรรม
กังหันลม (Wind Turbine Generator) - ตอนที่ 1 พื้นฐานเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ปัจจุบันภาวะโลกร้อน (Global warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) ส่งผลต่อการเพิ่ม....
07 กันยายน 2559
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 10
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคตหลังปี ค.ศ. 2013 ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่ 4 (4G) จะเข้าสู่มาตรฐานใหม่ที่....
05 มิถุนายน 2559
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 9
มาตรฐาน IMT-2000 ได้แสดงให้เห็นว่ากำลังพยายามกำหนดให้เครือข่ายโทรคมนาคมทั่วโลกในยุคที่ 3 สามารถเชื่อ....
06 มีนาคม 2559
นวัตกรรม
มาดูแลคนแก่ด้วยเทคโนโลยีกัน
เชื่อมั้ยครับว่าอีกสิบปีข้างหน้า ประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ห....
24 มกราคม 2559
นวัตกรรม
รู้จักกับ Innovation (ในสไตล์ของผม)
คำว่า “นวัตกรรม (Innovation)” จัดได้ว่าเป็นคำยอดฮิตที่เห็นกันในหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นแวดวงวิชาการ สื....
20 กันยายน 2558
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากการเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry or Bioinspiration) : ตอนที่ 2
จากตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงการมองย้อนกลับไปที่ความเป็นธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา และการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ....
08 พฤศจิกายน 2558
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 8
สำหรับกลุ่มประเทศอเมริกามีการพัฒนามาตรฐาน IS-95A เพียงอย่างเดียว เนื่องจากกระบวนการเข้าถึงแบบ CDMA ม....
13 ตุลาคม 2558
นวัตกรรม
Personal/Home Cloud หรือ Cloud ในบ้าน เรื่องอนาคตใกล้ตัวที่กำลังจะมาถึง
คงจะรู้กันบ้างแล้วนะครับว่า เรากำลังก้าวผ่าน โลกที่เคยอาศัยอยู่กันด้วยเทคโนโลยีแบบ อนาลอก มากลายเป็น....
04 ตุลาคม 2558
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากการเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry or Bioinspiration) : ตอนที่ 1
ความรู้และทักษะพื้นฐานของคนจะเป็นวิศวกรที่สำคัญนอกจากต้องมีความสนใจในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ช่....
30 สิงหาคม 2558
นวัตกรรม
บานพับประตูจากมุมมองวิศวกร
บานพับประตูแ เป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดบานประตูกับวงกบ หน้าที่ของบานพับประตูมีด้วยกัน 2 ส่วนหลักได้แก่การ....
23 สิงหาคม 2558
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 7
Road map ที่หน่วยงาน 3GPP และ 3GPP2 ได้จัดทำขึ้นแสดงให้เห็นวิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัลตั....
09 สิงหาคม 2558
นวัตกรรม
การออกแบบระบบเชื่อมโยงเส้นใยแก้วในระบบ FTTX ตอนที่ 2
ในตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงโครงสร้างทางกายภาพพื้นฐานของระบบ FTTx ไปแล้ว หากจะทบทวนระบบเชื่อมโยง FTTH (Fib....
05 กรกฎาคม 2558
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 6
ผู้อ่านทุกท่านคงเข้าใจดีแล้วว่า 3GPP และ 3GPP2 คืออะไร มีวัตถุประสงค์ กรอบการทำงาน และหน้าที่อย่างไร....
31 พฤษภาคม 2558
นวัตกรรม
การออกแบบระบบเชื่อมโยงเส้นใยแก้วในระบบ FTTX ตอนที่ 1
โครงข่ายสื่อสารแบบเข้าถึง (access network) ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเครือข่ายโทรคมนาคมในยุค....
19 เมษายน 2558
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 5
บทความเรื่องวิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ตอน ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงหลักการและภาพรวมของระบบการสื่....
22 มีนาคม 2558
นวัตกรรม
Compression Hybrid Molding (CHyM)
สำหรับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์มีคำที่ฮิตมาก คือ ไฮบริด (Hybrid) ซึ่งตอนนี้หลายท่านก็คงเข้าใจกันมากขึ้น....
01 มีนาคม 2558
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 4
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 1 ถึง 4 มีความแตกต่างกันตรงที่อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล ซึ่งจะมีคว....
11 มกราคม 2558
นวัตกรรม
คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก ???
ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า "ได้แรงบันดาลใจ" มาจากศิลปินนักร้อง นักแสดง คนทำโฆษณา ผู้สร้างภาพยนต....
14 ธันวาคม 2557
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 3
เมื่อได้เข้าใจความหมายของ “โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ให้บริการในประเทศไทย” แล....
31 ตุลาคม 2557
นวัตกรรม
กราฟีน วัสดุมหัศจรรย์แห่งอนาคต (ตอนที่ 2)
สำหรับตอนนี้มาดูคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจของกราฟินรวมๆ ด้วยคุณสมบัติพิเศษมากมายของกราฟีนนี้ จึงสาม....
31 ตุลาคม 2557
นวัตกรรม
COM (Component Object Model) Technology
เทคโนโลยี COM เป็นกรรมวิธีที่ไมโครซอฟต์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้าง ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการให้ส....
09 ตุลาคม 2557
นวัตกรรม
กราฟีน วัสดุมหัศจรรย์แห่งอนาคต (ตอนที่ 1)
หากใครติดตามข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ คงจะพอทราบแล้วว่า รางวัล โนเบล สาขาฟิสิกส์ประจำปี....
02 กันยายน 2557
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 2
ตอนที่ 1 ได้ทำความรู้จักกับความหมายของคำว่า “โทรศัพท์เคลื่อนที่ และวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่” มาพอสมคว....
26 สิงหาคม 2557
นวัตกรรม
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 1
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) เราคงรู้จักมักคุ้นกันดีและมีใช้กันแทบทุกคน หากใครไม่มีโทรศัพท์เคลื....
17 มิถุนายน 2557
นวัตกรรม
เทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิก
ในปัจจุบันการทำความสะอาดด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะคุณสมบัติที่โดดเด่....
26 กุมภาพันธ์ 2557
นวัตกรรม
Oculus Rift VR Headset
Oculus Rift ออกแบบโดย Palmer Luckey เป็นอุปรณ์ที่รวมเทคโนโลยีการสร้าภาพสามมิติ โดยการทำงานของ Oculus....
26 ธันวาคม 2556
นวัตกรรม
FPGA ออพติมัสไพร์มแห่งการออกแบบวงจรรวม
สำหรับนักศึกษา วิศวกร นักวิจัย หรือบุคลากรที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรรวมคงจะคุ้นเคย....
18 เมษายน 2556
การนำเสนอผลงาน
รศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite
ระหว่างวันที่ 21 พฤษจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 รศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก ฯ
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขวดแก้ว ของ โรงงาน บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka จากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
11 ส.ค. 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดงาน วันแม่และกิจกรรมไหว้ครู สำหรับงานนี้น้องๆ ปี 1
11 ส.ค. 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดงาน วันแม่และกิจกรรมไหว้ครู สำหรับงานนี้น้องๆ ปี 1 ได้ร่....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญประชุมและเป็นคณะกรรมการร่วมวินิจฉัยและให้แนะนำโรงงานแม่พิมพ์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากส....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิศวกรรมโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโล....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมห....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน SITEX EXPO2016
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ช....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงภายใต้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวง-จอร์แดน”
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดฝึกอบรม “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้ความร่วมมือทาง....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาว....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการประชุมกับสถาบันไทย-เยอรมัน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) คณะทำงาน....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดงานปัจฉิมนิเทศ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้น โดยมีนักศึกษ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
สมาชิกกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรร....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
+++ วันเวลาและสถานที่สอบ +++ - สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. - สอบสัมภ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดงานวิศวฯ สัญจรเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร”
จากนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่กำหนดให้จัดกิจกรรมวิศวฯ สัญจรขึ้นทุกปี โ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุมและและเป็นคณะทำงาน เพื่อออกแบบและจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 - สายงานแม่พิมพ์ยาง
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาค....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัด การแข่งขันโบวลิ่ง การกุศล
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัด การแข่งขันโบวลิ่ง การกุศล ในวันที่ 25/05/59 เวล....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการประชุมเพื่อออกแบบ จัดทำ และนำส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพ รวมถึงอบรมเป็นผู้ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรม....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Network Design"
ดร.สมมาตร แสงเงิน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมน....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสู....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชุดทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง”
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 อ.ชิตพงษ์ นภาพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำทีมอาจา....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เพื่อร่วมการประชุม
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 – 17:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในการจัดทำร่างมาตรฐานแม่พิมพ์และโรงงานแม่พิมพ์ยาง ระยะที่ 1
เมื่อวันที่ 16 และ 30 มีนาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาว....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Fiber Optic Technology"
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญจากบริษัท JasTel Network ให้เป็นวิทยากรบรรยาย....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร แสงเงินได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Technology and Testing"
วันที่ 9 มี.ค. 2559 ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”
เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2559 เวลา 8:30-16:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3A....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวก....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ เข้าร่วมงานกิจกรรมนำผู้สร้างพบผู้ใช้แม่พิมพ์ ครั้งที่ 12 และ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:00-17:00 น. อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อเข้าร่วมประชุม และ เข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์และการนำเสนอผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศว....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญจากบริษัท True ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง FTTx Technology and Testing
ดร.สมมาตร แสงเงิน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมน....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำร่างมาตรฐานฯ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวก....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร แสงเงิน เป็นวิทยากรอบรมเชิงวิชาการ ระบบเส้นใยนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น
บรรยากาศการอบรมเชิงวิชาการ "ระบบเส้นใยนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น" วันที่ 9-10 กพ. 59 (รุ่นที่ 1) ณ มห....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดสัมมนาวิศวสัญจร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดสัมมนา “วิศวสัญจร” โ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จัดการประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NCOA-8)
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรร....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร ระบบเส้นใยนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร "ระบบเส้นใยนำแสงและการทดสอบเบื้อง....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 8 และ 22 มกราคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการสัมมนา
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจั....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง A New Generation of Elastomeric Polymer Optical Fibres and Its Potential for Sensor Applications
มื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 13:30 น. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ใ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุฯ ม.มหานคร (RABTOR) จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษถึงสิ้นกุมภาพันธ์ 2559 นี้
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (R....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท เอส. เค. โพลิเมอร์
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และคณะสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์เทค
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวก....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 2
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาค....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
เว็บไซต์ Admission Premium แนะนำสาขาใหม่ของวิศวะมหานคร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เว็บไซต์ Admission Premium ได้แนะนำสาขาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คือสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและก....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก
เมื่อวันที่ 17, 31 ตุลาคม และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาท....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการประเมินฯ และ ประชุมประชาพิจารณ์
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรม....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหานคร เข้าร่วมงาน "โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗"
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหานคร เข้าร่วมงาน "โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๗" ร....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดสัมมนา “วิศวสัญจร”
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดสัมมนา “วิศวสัญ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานกระบวนการผลิตผงชูรส บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง
อาจารย์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ และ อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ ได้พานักศึกษาชั้นปีท....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดการประชุมเพื่อหารือกับ UAEREP เกี่ยวกับการร่วมทำวิจัย
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดการประชุมเพื....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NCOA-8)
การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NCOA-8) กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัทการบินไทย สุวรรณภูมิ
มื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 คณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp”
ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "ค่ายยุววิศวกรรมเคมีคร....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ร่วมกับสำนักประชาสัมธ์ จัดโครงการอบรมหลักศูตรการเรียนรู้การใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น
ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ร่วมกับสำนักประชาสัมธ์ จัดโครงการอบรมหลักศูตรการเรียนรู้การ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับเชิญเป็นคณะทํางานในการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมพลาสติก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรม....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเป็นคณะผู้ประเมินทดลองใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสถาบ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญเพื่อเป็นคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การบริ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ เยี่ยมชมดูงานโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัยได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อเป็นคณะทํางาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ไห้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
ในวันที่ 4 กันยายน 2558 รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาว....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน T-PLAS 2015
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ให้เป็นวิทยากร
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก สกอ. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก สกอ. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ในครั้งนี้เป็นกา....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีเป็นวิทยากรให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร เป็นวิทยากรในงานสัมมนามาตรวิทยาและการวัดทางด้านใยแก้วนำแสง
ดร.สมมาตร แสงเงิน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนา....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การพัฒ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีเป็นวิทยากรให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร แสงเงิน เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร FTTx Network Design
ดร.สมมาตร แสงเงิน ผู้อํานวยการบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ทีม PLC_MUT ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition 2015
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ ทีม PLC_MUT ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่น....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีนำทีมอาจารย์นำเสนอผลงานวิจัย “วิศวศึกษา” ครั้งที่ 13
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะเข้าร่วมประชุม ส....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีเป็นวิทยากรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ ตามหนังสือเชิญของสถาบันไทย-เยอรมัน
เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้อาจารย์คันธพจน....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1
เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จัดโครงการ "ค่ายวิศวกรรมเคมี" ที่แก่งกระจานริเวอร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยในระหว่....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APPEEC2015 ที่ประเทศจีน
อาจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้เดินทางไปร่วมนำเสนอบทความ เรื่อ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รองคณบดีฯ นำคณะนักศึกษาจัดกิจกรรม “ค่ายวิศวะอาสา”
ดร.นริศรา อินทรจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะนักศึกษาชมร....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ย....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างค่ายจิตอาสา ที่ ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
ชมรมเพื่อน้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างค่ายเพื่อน้องครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ. ศรีสะ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ผศ.ดร. มานพ อ้อพิมาย ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยประจำองค์การ APSCO
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ อ้อพิมาย....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิชา LGTE0303 ภาควิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ ดูงานโค้กเวิลด์
การศึกษาดูงานภายนอกโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเป็นส่วนหนึ่งของวิชา LGTE0303 Global Supply Chain ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
นักศึกษาในรายวิชา System analysis and design ไปเยี่ยมชมและทำ work shop ณ บริษัทสยามรีเดลดีเวลล้อปเม้น
อ กนกสม ชุติโสวรรณ อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันรัตน์ และ อ. สยาม งานไพโรจน์สกุลได้นำทีม นักศึกษาในรายวิชา ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
นักศึกษามหานครเจ๋ง!!! คว้าแชมป์รายการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีรับรางวัล 200,000.00 บาท
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด ได้จ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเยี่ยมชมดูงานที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 2557 อาจารย์ อรณิชา อนุชิตชาญชัย ได้พานักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีท....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ เยี่ยมชมดุงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่จำกัด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้ไปเยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท ป....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
Rabtor จัดเต็มถึงสิ้นปี จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับให้บริการทดสอบ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (R....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้จัดให้....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุกระจายเสียงฯ Rabtor คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุกระจายเสียงฯ หรือ Rabtor (Radio Broad....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ผศ.ดร.ธีรยศ เวียงทอง และผศ.ดร.สาวัสดิ์ บุญยะเวศ ห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุกระจายเสียงฯ Rabtor คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายจาก กสทช.
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุกระจายเสียงฯ หรือ Rabtor (Radio Broad....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เยี่ยมชมดูงาน ที่บริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการแ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ผศ.ดร.มานพ อ้อพิมาย เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้านดาวเทียมกับ APSCO ที่ตุรกี
ผศ.ดร.มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดาวเทียมไทพัฒ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเม....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ABAC
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "ข้อเท็จ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจากภาควิชาต....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณะนักเรียนและอาจารย์จาก วิทยาลัยเทคนิค ดอนบอสโก เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะนักเรียนและอาจารย์จาก วิทยาลัยเทคนิค ดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี จำนวน 41 คนมาเยี่ยมชม ภาควิชาอิเล็กทรอน....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยี FTTx (Fiber To The
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีเป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สุวรรณภูมิ
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีแบะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึก....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ทีมนักศึกษาจาก ม.มหานคร เข้าอบรมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ACM-ICPC2014
ทีมนักศึกษาตัวแทนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อกา....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิศวสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรีย....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีเป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีเป็นประธานตรวจประเมิน IQA ให้ TGGS (มจพ)
รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
เชิญชวนนักศึกษาใหม่วิศวกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตรร่วมสับดาห์ O-Week
เชิญชวนนักศึกษาใหม่วิศวกรรมศาสตร์ ทุกหลักสูตร (รวม 4 ปี และเทียบโอน) ร่วมสับดาห์ O-Week ระหว่างวันท....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีร่วมเสวนาการจัดการเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนาความคิด
รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเส....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทำวารสารสู่เวทีโลก
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาแ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ค่ายผู้นำวิศวะ (Engineering Leaders) รุ่น 5
คณะวิศวะจัดกิจกรรมค่ายผู้นำวิศวะ (Engineering Leaders) รุ่นที่ 5 ขึ้น ที่ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี โดยมี....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกรมทรัพยากรน้ำ
ศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมดำเนินการโครงการวิจัยกับ ศูนย์วิจัยและพั....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ทีมหุ่นยนต์จาก ม.มหานครร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2557
ทีมหุ่นยนต์จาก ม.มหานคร นำทีมโดย อ.จิรพัฒน์ แสงทอง และ อ.สุทิศ องอาจ อ.ที่ปรึกษาทีม ร่วมงานแถลงข่าว ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานมหานครวิชาการ ครั้งที่ 7
รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ทีมหุ่นยนต์มหานครเจ๋ง ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 3 ทีม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่า....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ให้ความร่วมมือลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่า....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครลงนามความร่วมมือกับ GISTDA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครลงนามความร่วมมือกับ GISTDA ในโครงการ “วิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห์และประมวลผ....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ดร.สมมาตร เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการบินเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
ดร.สมมาตร แสงเงิน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนา....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
คณบดีร่วมเสวนาเกี่ยวกับกฎหมายดาวเทียม จัดโดย กสทช.ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเส....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจัดสัมมนาเรื่อง 4G
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจัดสัมมนาเรื่อง 4G โดยวิทยากรจาก บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีอาจารย์....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
งานนิทรรศการเปิดโลกโครงงานวิศวกรรมครั้งที่ ๑๑
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยา....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
ม.เทคโนโลยีมหานครเตรียมให้บริการทดสอบเครื่องส่งวิทยุชุมชนเร็ว ๆนี้
หลังจากที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติกา....
25 กุมภาพันธ์ 2561
การนำเสนอผลงาน
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมที่ ม.มหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเกียรติจาก สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย....
25 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้เขียน ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

เรื่องราวแสนอัศจรรย์ของกลศาสตร์เชิงควอนตัม
The Wondrous Story of Quantum Mechanics

จากเวลานับไดรวม 100 ปในการพัฒนาศาสตรทางทฤษฎีกลศาสตรเชิงควอนตัมซึ่งเปนศาสตร สําหรับการคํานวณหาลักษณะการตอบสนองของอนุภาคหรือวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ ซึ่งเราอาจจะเรียก รวมๆ วาเปนอนุภาคเชิงควอนตัมได โดยในปจจุบันไดเปนที่ยอมรับทั่วไปแลววา ...

ตัวอย่างหนังสือ

ผู้เขียน ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เบื้องต้น
Basic Theory of General Relativity of Einstein

ในป ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2448) แอลเบิรต ไอนสไตน ไดเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษซึ่งมีผล ทําใหมนุษยชาติตองเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง วาไมใชจํานวนสัมบูรณ แตจะ เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วของเรา และไมมีอนุภาคใดในเอกภพจะมีความเร็วมากกวาแสงใน สุญญากาศได ซึ่งถือไดวาเปนการปฏิวัติแนวคิดของเราที่ยาวนานมาหลายพันปวา ...

ตัวอย่างหนังสือ

ผู้เขียน ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบื้องต้น
Basic Theory of Special Relativity of Einstein

ผู้เขียนได้พิมพ์ “ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์เบื้องต้น” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่ง เป็นเวลาที่ผ่านไปได้ร่วม 5 ปีได้แล้ว ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเป็นอย่างดี โดยมียอดพิมพ์รวม ทั้งสิ้นประมาณ 5,000 เล่ม ...

ตัวอย่างหนังสือ