ข่าวสาร กิจกรรม

MAHANAKORN STEM CAMP 2021
ค่ายเวทเนิส มหานคร (การพยาบาลสัตว์)
เด็กมหานคร ร่วมปลูกป่าในโครงการ “หนองจอกสดชื่น ร่มรื่น ด้วยต้นไม้”
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกลุ่มบริษัทเตียวฮงสีลม
Graid ซอฟต์แวร์ทดสอบ IELTS
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดอบรมในหัวข้อการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning :PBL ให้กับคณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
Freshy Day and Freshy Night 2019
MUTalk ครั้งที่ 7 เปิดประสบการณ์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ กับ 3 วิทยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA” สร้างให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าลอง กล้าที่จะแตกต่างอย่างมีไอเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
“ทุนรักและห่วงใยจากใจ MUT”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธี “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการนิยมไทย มหานครชน แต่งไทยทุกศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2561
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “Survey Camp 2019”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภายในหลักสูตร “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
เชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ของ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการ “ กล้าพัฒน์ : Imagination Encircle the World ครั้งที่ 3”
ยินดีด้วยกับวันแห่งความภาคภูมิใจของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 กับวันฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA” กระตุ้นและส่งเสริม Soft Skills ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “ค่ายเพื่อน้องครั้งที่ 11” สร้างสรรค์การศึกษาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างคนดีคืนสู่สังคม
MUT ส่งเสริมการเรียนนอกห้องเรียน จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
MUT จุดประกายความคิด Internet of things 4.0 ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ ในงาน MUTalk 5
Freshy Day and Freshy Night 2018
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธี “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ นำร่องจัดค่ายหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบบลูทูธให้กับน้องๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบทุนประชาสัมพันธ์ “MUT Brand Ambassador”
สำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดทำโครงการ “เรียนรู้วิถีชุมชน” ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9
เริ่มแล้วกับกิจกรรม “FRESHY SPORT” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรมภาคสนาม “Survey Camp” ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 3/2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการอบรม “หุ่นยนต์แขนกล” ให้กับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดการอบรม "Smart Communication for Smart Collaboration"ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Smart Communication at work
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดการคัดเลือกนักศึกษาทุนผ่านโครงการ “Brand Ambassador” ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม "กล้าพัฒน์" (imagination encircles the world) ประจำปี 2560 มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
“ค่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร” (นวัตกรอาสาเพื่อน้อง) ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
เปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ครั้งที่ 18 โครงงานเด่น ผลงานดี ได้งานเร็ว พบได้ที่วิศวกรรมมหานคร
สำนักประชาสัมพันธ์ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดอบรมภายใต้หัวข้อ "Smart Communication for Smart Collaboration" ส่งเสริมศักยภาพการทำงาน
MUTalk ครั้งที่ 4 เปิดมุมมองการใช้ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจและจัดการปัญหา ต่อสู้กับความท้อแท้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดพิธีปิดกิจกรรม “มหานครเกมส์ ครั้งที่ 14”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “Open House MUT Festival บุกบ้านนวัตกร ครั้งที่ 2”
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “Hacking & Penetrate Security Testing Showcases”
วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตมหานคร รุ่นที่ 25
กิจกรรม "พัฒน์ PLUS"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “MUT FESTIVAL ครั้งที่ 1” เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
MUT ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน Defense & Security 2017
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม MUT TALK ครั้งที่ 3 เปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่แตกต่าง
MUT จัดกิจกรรมต้นแบบ “สอนให้สนุกและสร้างสรรค์แบบ Active Learning”
ม.เทคโนโลยีมหานคร จัด “พิธีไหว้ครู” น้อมวันทา บูชาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติประจำปี 2560
ม.เทคโนโลยีมหานคร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
นักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์ Brand Ambassador ปี 3
Update: กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการสัปดาห์ Orientation Week 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ) : วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
MBA TALK
MUT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน MHCon2017
“การใช้งานแอพลิเคชัน Google for Education เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายความอาลัยจากดวงใจชาว MUT
“ก๊อปโค้ดคำตอบ ติ๊กถูกใน stackoverflow มาใช้ก็โดนแฮกได้”...อย่างนี้ก็ได้หรอ?
MUTalk2
“กล้าพัฒน์” Imagination Encircles the World
Wolf Cub Cyber Camp (MUT WC3)
MUTalk
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ชูสถาบันนวัตกรรมมหานคร
เสวนากึ่งโต้วาที "Active learning" ความจริงที่ตามหา.. หรือภาพลวงตาที่มองเห็น
เปิดศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN
จัดกิจกรรมซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด
กิจกรรม “วาดภาพ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ชาวหนองจอกเข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักอาลัยในหลวง” เพื่อแปรอักษรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์”
ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และสืบสานประเพณีลอยกระทง
จิตอาสาจากมหานคร สู่...สนามหลวง
APSCO 8th
MUT League 2016 Data2 Competition
เดินตามรอยพระราชดำรัสขององค์พระราชินีแม่ของแผ่นดิน กับโครงการ “สวนสวยด้วยมือเรา”
เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีไหว้ครู
ในกิจกรรม Freshy Day & Freshy Night 2016
กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล สร้างสัมพันธ์อันดี
Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT)
“ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย (ตรวจ เตือน ตัด)”
“HELP US HELP THEM ปัน ปัน เพื่อนตูบ”
กิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ "มหานครเกมส์ครั้งที่ 12"
เปิดโลกโครงงานวิศวกรรมครั้งที่ 15 “Innovation for Digital Economy”
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
MUT-TUOS Engineering Camp 2016
MBA ม.เทคโนโลยีมหานคร “สานสัมพันธ์น้องพี่” ณ การ์เด้นซีวิว รีสอร์ท พัทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พ่อของแผ่นดิน” ซ้อมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)
ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp”
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด "ค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4 (ChemE MUT Camp#4)"
ร่วมประกวดเรียงความ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท
พูดคุยกับ “พี่ต่อ ภัทราพร สังข์พวงทอง” พิธีกรชื่อดังแห่งรายการ “กบนอกกะลา”
PR–ท้า–แข่ง Rubik’s cube & Speed Stack
ภาพบรรยากาศ การอบรมการพัฒนาทักษะการนำเสนอเเละการพูด
Study-life Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตและการเรียน
นศ. ร่วมกันเสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคี กับกิจกรรมดี ๆ ต้นปี 58
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558
MUT Freshy Day & Freshy Night 2558
O-Week คึกคัก! ต้อนรับนักศึกษา ใครไม่อยากพลาด!! รีบมาด่วน!!!
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558
นักศึกษามหานคร ร่วมรายการสด The Hacker ช่อง Nation TV
ทุนประชาสัมพันธ์ MUT กับกิจกรรมประทับใจ
ปิดฉากอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่...มหานครเกมส์ 2015
เปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ครั้งที่ 13
กําหนดการรับปริญญา 2562
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
“เล่นดิน” (Len-Din) ถ้ารู้จักดินได้ การวางแผนเพาะปลูกพืชก็ง่ายขึ้น
“นักวิจัย สิ่งสำคัญคือ มุ่งมั่น ตั้งใจ ทนต่ออุปสรรค์” ศาสตราจารย์ ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์
“สตรีตัวอย่างแห่งปี” อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม
“ทีมฝนหลวง” แชมป์ RDC2017
นักศึกษา MUT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 PLC Competition 2017
สุดยอดของปี 2558 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ แชมป์ประเทศไทย
“ไอติมตัก” คว้ารางวัล “Top Score on Android”
“สตรีตัวอย่างแห่งปี” อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม
นักศึกษา IT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสร้างชื่อ คว้ารางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน CISCO Thailand NetRiders 2015
“เล่นดิน” (Len-Din) ถ้ารู้จักดินได้ การวางแผนเพาะปลูกพืชก็ง่ายขึ้น
สุดยอดของปี 2558 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ แชมป์ประเทศไทย
ยกนิ้วให้
นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.มหานคร คว้าแชมป์
เล่นดิน เครื่องมือตรวจสอบและพัฒนาดิน
สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ
Jewels Laboratory Mut (ห้องปฏิบัติการเพชรยอดมงกุฎ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรสองภาษา ได้ปริญญาอินเตอร์
บัณฑิต ม.เทคโนโลยีมหานคร สอบติดอันดับ TOP 10 ใบ ก.ว.
ขั้นตอนปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตรง
กิจกรรมแนะแนวออนไลน์
ดาวน์โหลกเอกสารสำหรับนักศึกษากู้ยืม
คืนค่าบำรุงการศึกษา 3/2563 100%
โปรพิเศษ!! แบ่งชำระสูงสุด 4 ครั้ง ดอกเบี้ย 0%
“ม.เทคโนโลยีมหานคร” ครองอันดับ 1
MUT STEM PLUS +
หลักสูตร “Visual Components - 3D
ปรสิต: ภัยคุกคามในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
ติงส์ ออน เน็ต ร่วมมือ ม.เทคโนโลยีมหานคร พัฒนา Things on Net Academy
กําหนดการรับปริญญา 2562 (UPDATE!!)
ค่าย STEM LIFE สาระ/วิทย์ สิ วะ
โครงการ ทุนการศึกษา “ทุนไก่ชนมหานคร”
กําหนดการรับปริญญา 2562
สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
หูฟัง True Wireless เลือกอย่างไรนะ
รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการประชุม Electrical Engineering Conference (EECON-42)
ผศ.สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์ ได้รับรางวัล Honorable Research Award ในการประชุม The 12th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2019) ระดับนานาชาติ
ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค ได้รับรางวัล Best Research Menthodology Award ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12
ม.มหานครใจดี๊ ใจดี ให้ #DEK63 ทุกหลักสูตร
จบสายไหนก็เรียน #วิศวะมหานคร ได้
ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
11 สาขาวิศวกรรมศาสตร์เลือกเรียนต่อ ปริญญาโท-ปริญญาเอก ที่ม.มหานคร
R V Connex และ ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมวิจัย หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครออก 2 มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบ COVID-19
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
MUT ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบดาวเทียม ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ร่วมถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ไทยรัฐ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิเคราะห์“โดรนพลีชีพ”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันออกแบบดาวเทียม ที่เมืองซีอาน ประเทศจีน
“โต๊ะประชุมติดแอร์” วิศวกรเพื่อชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด MUT TOUR ต้อนรับนักศึกษา ปวส.2 ช่างยนต์ อี.เทค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพร และกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ Learning Leap Co.,Ltd.
MUT ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตรนอกห้องเรียน เน้นทดลองจริง ปฏิบัติจริง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการ RDC 2019 ระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ”
ขอแสดงความอาลัย อย่างสุดซึ้ง แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ รัฐบุรุษ
ภาพถ่าย MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ James Cook University, Townsville Australia
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร “ชวนปิดไฟ #ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต Earth Hour 2019”
ศูนย์วิจัย MASI ร่วมแสดงงานวิจัย ในงาน Cobra Gold 2019
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST) จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE” เปิดบ้านต้อนรับ DEK 62
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คว้ารางวัลจากการแข่งขัน“โครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561”
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดบริการห้องสมุดโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มอบเงินสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณาจารย์และนักวิจัยจาก Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่นจากในหลวงรัชกาลที่ 10
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมประชุม “สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41” ครั้งที่ 2
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับรางวัลบทความดีเด่นสาขาสื่อสารโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งเสริมการเรียนการสอนที่จับต้องได้ผ่านอุปกรณ์จริง
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน “งานวิศวกรรม 61 (Engineering Expo 2018)”
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ (IYRA) จัดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับเยาวชนทั่วโลก “International Youth Robot Compe
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “การแข่งขันทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 19”
ก้าวแรกของดาวเทียมสำรวจดวงแรกของไทย
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นักศึกษาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT TOUR)
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด Smart Automation 4.0
เปิดประเด็น “วิกฤตมหาวิทยาลัยไทย” ผ่านรายการข่าวสามมิติ ม.เทคโนโลยีมหานคร เน้นสาขาเฉพาะทาง คงคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัด “โครงการอบรมการติดตั้งและประกอบแขนกลในงานอุตสาหกรรมยุค 4.0” ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพ (ไทยแลนด์) จำกัด
นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศควบรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม จากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 : RDC2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ที่ปรึกษาด้านการศึกษา-วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตแห่ง ส.ป.ป.ลาว ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รศ. ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย เข้าร่วมประชุม APSCO องค์การด้านเทคโนโลยีอวกาศ
ดร.ชโรธร จินดารมย์ เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี
นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โชว์เก๋า!!!! คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในเกมการแข่งขัน "Robo Golf Hole-in-one"
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครและลงทะเบียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing)
นอกจากจะมีกิจกรรม Boot Camp รู้หรือยัง...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีเปิดเทอมรอบ 2 นะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับThai-Chinese Education Exchange Center (TCEEC)
วิศวกรรมศาสตร์เทียบโอน หลักสูตรเทียบโอน วันธรรมดาและเสาร์/อาทิตย์
สภาวิศวกรเข้า “การประชุมร่วมและตรวจสอบห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” เพื่อรับรองปริญญาบัตร ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561” (CIOD 2018)
บริษัท เอ็นไลท์เท็นเทคโนโลยี จำกัด สนับสนุนซอฟแวร์ Wonderware Advanced Development studio 2017 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครยกระดับนักวิจัย และนักศึกษา ผ่านภาพถ่าย MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua ของนาซา
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและธุรกิจ (IBM)
ต่อยอดความรู้ เรียนรู้จริงกับบริษัทชั้นนำ LINK Campus Cabling 2018 “Network Solution Infrastructure”
MUT ปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเด็กยุคดิจิตอล GEN Z จุดกระแส “ครูพันธุ์ใหม่” เพื่อสร้างคนพันธุ์ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ด้านการจัดกิจกรรมโครงการวิจัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรใหม่ตอบโจทย์นักศึกษาสายการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nursing)
โครงการศึกษาดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
การจัดประชุมวิชาการ แบบ International Conference ครั้งที่ 1 ขึ้น ภายใต้ชื่อ “1ST MUT-ICVAS 2017”
บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Mahanakorn Golf Challenge 2
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดูงานนอกสถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัล (ศศ.บ.)
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลักวิศวกรรมศาสตร์
IST มั่นใจปั้นบัณฑิตรู้จริงเรื่องเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวนำในยุคดิจิตอล
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว
MUT สนองนโยบายรัฐ อาเซียนดิจิทัลฮับ เปิดศูนย์ Zimbra Innovation Center
MUT ชูหลักสูตรวิศวะ 2 ภาษา พร้อมดึงนักศึกษาเวียดนามเรียนต่อปริญญาตรี
เยือนเมืองซีอาน สร้างสัมพันธ์ 2 สถาบัน MUT-NPU พร้อมปั้นวิศวกรอากาศยานและอวกาศ
ร่วมแสดงความยินดี กับท่านอธิการบดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอวกาศ
MUT กล้าต่าง พร้อมสร้างบัณฑิต สู่นักรบพันธุ์ใหม่
การประกวดโครงการ TRUE INCUBE YOUNG TECH STARTUP 2017
“การอบรมโครงการการเรียนรู้และเข้าถึง Competency เพื่อสร้างผลสำเร็จแก่การเรียนการสอนและการทำงาน” สำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
“MUT จิตอาสาสร้างเมืองของพ่อให้สะอาด ทำดีเพื่อพ่อ”
เปิดตัวนิตยสารออนไลน์ MUT Magazine “อ่านฟรีไม่มี OUT” สร้างโดยฝีมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Dek-D’s Admission Fair 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แสดงผลงานนวัตกรรมกับงานนิทรรศการ
Tarlac State University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
​​​​​​​พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
MUT TOUR จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับรองหลักสูตรจาก สัตวแพทยสภา
​​​​​​​วิศวกรรม 59 (Engineering Expo 2016)
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
​​​​​​​สร้างความก้าวไกลกับวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 2 ภาษา
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (สัมภาษณ์ ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม)
​​​​​​​หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล
ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สกอ.
หลักสูตรวิศวกรรมระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
​​​​​​​หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
​​​​​​​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มากกว่าการเรียนเพื่อธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เรียนไม่ยากอย่างที่คิด แถมหางานทำได้ง่าย
strong walls และ strong floor สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพวิศวกรรมโยธา
​​​​​​​คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นักบินอาชีพในฝันของใครหลายๆคน
แสงอาทิตย์กับอุณหภูมิความร้อน ที่นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่เรื่องระบบการขนส่งที่ใครๆ ก็สามารถทำได้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เชื่อมโยงการเรียนทางทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์สารสนเทศ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ไม่ใช่แค่หลักสูตรที่คนรักหุ่นยนต์จะเรียน แต่เป็นหลักสูตรที่ผนวกรวม 3 สาขาวิศวเข้าด้วยกัน
นักศึกษาวิศวกรรมเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2558
26 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ฟิสิกส์ ชอบแต่ไม่เรียน เป็นวิศวกรเท่กว่าเยอะ!! คำกล่าวติดตลกของศาตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม
“ซินเจีย” ทีมสัตวแพทย์ยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรที่ผู้หญิงเรียนได้ ผู้ชายเรียนดี
มัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน อาชีพที่ฝัน..กับ..หลักสูตรที่มีอยู่จริง
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
MUT TOUR วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ผลิตบุคลากร IT พร้อมเดินหน้าสู่ AEC
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เร่งช่วยเหลือเจ้า “ซินเจีย”
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขายอดฮิตที่นักศึกษาเลือกเรียนเป็นอันดับต้นๆ
นักไอทีคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศเกาหลีใต้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดหลักสูตรใหม่ Network Engineering and Security
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด
การแข่งขัน SEACON WAR OF STEEL การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ ครั้งแรก!!! ในประเทศไทย
พร้อมรับ “ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล” กับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
“หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด: THER” ทำอะไรได้บ้าง..?
เจาะลึก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดประเด็น Jammer หรือ เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ What is it?
เปิดตัว “หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด” ที่มีชื่อว่า "THER" สู่สายตาประชาชนในงาน Defense & Security 2015
ยุคแห่งความรุ่งเรืองของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี กับกิจกรรมวิศวะสัญจรในหัวข้ออยู่อย่างไรให้รอดปลอดภัยในสื่อสังคมออนไลน์(social Media)
ความร่วมมือระหว่าง ม.เทคโนโลยีมหานคร (MUT) และ University of Ulsan
พร้อมแล้ว!!...หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด...กับการลงพื้นที่จริง
ม.เทคโนโลยีมหานคร ช่วยประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนายุทโธปกรณ์ กองทัพไทย
"รู้ทัน Skimmer" ใช้บัตรอย่างไรให้ปลอดภัย โดยภาควิชาคอมพิวเตอร์ม.เทคโนโลยีมหานคร ในกิจกรรมวิศวะสัญจร
“หมอล็อต” หมอสัตว์ป่า คนแรกของไทย ในนิตยสาร PRESTIGE (40 UNDER 40)
Fiber optic เบื้องหลังการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพในยุคนี้
มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติตรวจเยี่ยมจาก สกอ.
ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือกับ Makro พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การช่วยร้านค้าปลีกท้องถิ่นให้ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือ TRUE จัดตั้งศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN ยกระดับศักยภาพนักวิจัย
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ข่าวดี! โคงการครอบครัวมหานครมอบส่วนลด 10%!!
หลักสูตรสองภาษามอบทุน 50 %
สองสถาบันชั้นนำของประเทศ ประชุมหารือร่วมกัน
รองอธิการบดีให้สัมภาษณ์รายการ
ม. มหานคร 1 ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่น่าเรียน..
บันทึกข้อตกลงร่วมมือ True Lab@Mahanakorn
บันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ก้าวแรกของศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN
"มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม"
มหานครเปิดสาขาใหม่ !!!!
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ให้สัมภาษณ์รายการเผชิญหน้า
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม กล่าวถึง พรบ. ขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy
- ไม่มีข้อมูล