ข่าวสาร กิจกรรม

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศเกาหลีใต้


 

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศเกาหลีใต้

 

เปิดประเดิมโครงการแรก หลังจากที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำความร่วมมือกับ University of Ulsan ประเทศเกาหลีใต้ กับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเดินทางไปศึกษาที่ University of Ulsan ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวสุชาดา โตพังเทียม และ นายพีรพงศ์ อร่ามสุนทรสุข นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าสองภาษา ชั้นปีที่ 1

ขอแสดงความยินดี และหวังว่าการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์กับนักศึกษานะคะ

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-01-59/1.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-01-59/2.JPG

 

 

<< ย้อนกลับ