ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดหลักสูตรใหม่ Network Engineering and Security


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดหลักสูตรใหม่ Network Engineering and Security
ยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-12-58/1.jpg

 

อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ หรือที่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รู้จักอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างดีมักจะเรียกว่า อาจารย์บอม หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรใหม่ ก็คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย (Network Engineering and Security) ซึ่งเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ของคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนี้ถูกปรับใหม่จากหลักสูตรวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาที่กำลังมองหาที่เรียนก็จะได้มีทางเลือกมากขึ้น
สาเหตุที่เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนื่องจากปกติแล้วสอนทางด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยมาก่อน ในระดับปริญญาโท ตอนนี้เริ่มเปิดหลักสูตรที่เป็นปริญญาตรี พอมาเป็นหลักสูตรใหม่ Network Engineering and Security เดิมทีจะเป็น Network Engineering and Internet ไม่ได้เน้นทางด้าน Security มากเท่าไหร่นัก พอมีการปรับหลักสูตรก็เลยมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เน้นทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากความนิยมของงานทางด้านนี้จะสูงขึ้นในอนาคต

อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ ยังกล่าวต่อว่าเรียนหลักสูตรนี้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีจุดเด่นก็คือ เครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างพร้อมนักศึกษาก็จะได้จับอุปกรณ์จริง ได้ทดลองจริง และอาจารย์ผู้สอนก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ สิ่งที่ถ่ายทอดไปนักศึกษาสามารถไปใช้งานจริงได้เมื่อจบไป
หากเรียนจบในหลักสูตรนี้จากมหาวิทยาลัยของเราไป สามารถนำวิชาความรู้ไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมได้เลย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้ หรือดูแลความมั่นคงความปลอดภัยในองค์กรก็ได้เช่นกัน นักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรนี้อย่างน้อยจะได้เรื่องของทักษะการตระหนักถึงความมั่นคง ความปลอดภัย ใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างไรถึงจะมีความปลอดภัย มีทักษะในเรื่องของแนวคิดในการป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะมาจากอินเตอร์เน็ต หรืออาจจะมาจากภายในองค์กร สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาได้ตระหนักถึงการใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งค่อนข้างสำคัญมาก

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-12-58/2.png

 

อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ที่ผ่านมาผลงานของคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มีนักศึกษาไปคว้าแชมป์รางวัล Thailand NetRiders ได้อันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อนล่าสุดปี 2558 ได้รางวัลที่ 3 ถือเป็นการสะท้อนคุณภาพการเรียนการสอน ให้มั่นใจได้เลยว่าเรียนที่นี่ นักศึกษาจะได้ความรู้และทักษะ ทั้งจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กระทั่งสามารถทำการแข่งขันในระดับประเทศได้ ถ้าเรียนทางด้าน Network และ Security ที่นี่ก็คงจะเป็นที่แรกที่จะตอบโจทย์ ถ้านักศึกษามีความมุมานะที่จะเรียนทางนี้จริงๆ ก็แนะนำว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นมหาวิทยาลัยที่ตรงตามความต้องการที่สุด
 

“Network Engineering and Security ระดับปริญญาตรี ที่เดียวในประเทศไทย

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-12-58/3.jpg

 

<< ย้อนกลับ