ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด


 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-01-59/1.JPG

 

ถ้าจะพูดถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับสถาบันเอกชนแล้วถือได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพในหลากหลายสาขา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 12 สาขา วันนี้จะมีพูดถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบัน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งทางด้านการสื่อสาร การคมนาคม การแพทย์ ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ดังนั้น วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นที่ต้องการควบคู่ไปกับการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-01-59/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-01-59/4.JPG

 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ การเรียนการสอนเน้นไปที่การบูรณาการ การนำอุปกรณ์ทางไฟฟ้า มาออกแบบวงจรไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกชนิดในโลก ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการใช้งาน โดยคณะวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนมีความเชี่ยวชาญระดับสูง มีห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นทางภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย

1.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง Advanced Electronics Laboratory
2.ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน Basic Electronic Laboratory
3.ห้องปฏิบัติการทางเสียง Audio Electronic
4.ห้องปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Project Room

หากเรียนจบ คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และยังสามารถทำงานเป็นวิศวกรออกแบบและผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า วิศวกรควบคุมและซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม บัณฑิตจากสาขาวิชานี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างกว้างขวาง ทั้งภาคเอกชน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-01-59/2.JPG

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการสำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-01-59/5.JPG

 

<< ย้อนกลับ