ข่าวสาร กิจกรรม

พร้อมรับ “ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล” กับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

พร้อมรับ ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-12-58/1.jpg

 

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกคนมากขึ้น และจะยิ่งทวีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเหล่านั้น มาจากผู้พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นโอกาสอันดี เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร จึงจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและนโยบายของรัฐบาล นั่นคือ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-12-58/4.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-12-58/6.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-12-58/8.jpg

 

 

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ที่กว้าง มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ แอพพลิเคชั่น และการพัฒนา IT อย่างเต็มที่ ฉะนั้นนอกจากนักศึกษาจะต้องเรียนในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคม มีความรู้โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย มีความรู้ด้าน IT และมีความรู้ด้านแอพพลิเคชั่นแล้ว นักศึกษาจะต้องได้เรียนเรื่องของเศรษฐศาสตร์ การสร้างมูลค่า เรียนเรื่องวิธีคิด และที่สำคัญ เรื่องของการออกแบบนวัตกรรม ที่จะสอนให้นักศึกษาคิดเป็น คิดนอกกรอบ คิดได้อย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีแนวทางในการเรียนการสอนที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยการนำซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเทคโนโลยี รวมถึงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเข้ามาเป็นตัวช่วย ทำให้นักศึกษาได้เรียนในวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติการ ได้เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญในการลงมือปฏิบัติ พร้อมสู่การทำงานต่อไป

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-12-58/2.jpg

 

เห็นได้ว่า ไม่ใช่เรื่องยากเลย ที่นักศึกษาที่จบจากสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง มีความสามารถที่จะพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ทางด้านวิศวกรรม สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและประเทศชาติได้
 

วิศวกรรมสาขาใหม่ เรียนสร้างงาน สร้างอนาคต ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

อ่าน Review ได้ที่ http://www.admissionpremium.com/u-review/article/45

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-12-58/5.jpg

 

 

<< ย้อนกลับ