ข่าวสาร กิจกรรม

Wolf Cub Cyber Camp (MUT WC3)


       โครงการ Wolf Cub Cyber Camp (MUT WC3) เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังในการกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตื่นตัวและสนใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และยังมุ่งเป้าในการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถเข้าสู่ศูนย์ CYBEC อีกด้วย กิจกรรมนี้ยังเน้นการเฟ้นหานิสิต/นักศึกษาที่มีขีดความสามารถทางด้านไซเบอร์ ที่จะได้รับเชิญเข้าสู่ศูนย์CYBEC เพื่อร่วมฝึกฝนความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท อัลฟ่า วูลฟ์ จำกัด และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันจะสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาและอาชีพในการร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทไซเบอร์ชั้นนำของประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป รวมทั้งโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อทางด้านไซเบอร์ในระดับปริญญาตรี-โทอีกด้วยในอนาคต

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

1) รับสมัครผู้สนใจ โดยเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป สมัครเป็นกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่มละ 3 คน โดยกรอกใบสมัครโดยเขียนเหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรม ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ พร้อมทั้งแนบ profile ส่วนตัวของสมาชิกในกลุ่มทุกคน สามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์
www.alphawolf.co.th หรือ https://goo.gl/6vyKvc 


2) ทางโครงการจะทำการคัดเลือกให้เลือกจำนวนไม่เกิน 8 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/1413005412096076/

<< ย้อนกลับ