ข่าวสาร กิจกรรม

MUTalk


MUTalk: Active Learning ความท้าทายของนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชูจุดเด่นด้านระบบการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมนวัตกรรมด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ เน้นผลิตวิศวกรรุ่นใหม่ ชูสถาบันนวัตกรรมมหานคร (Mahanakorn Institute of Innovation : MII) รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 แข่งขันได้ในตลาดสากล จัดกิจกรรม MUTalk การเสวนาหัวข้อ “Active Learning ความท้าทายของนวัตกรรมทางการศึกษา

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_001.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_03.jpg
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_05.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_07.jpg
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_08.jpg
   

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_09.jpg

 

 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์ ทั้ง 3 ท่าน คือ 1. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย บรรยายเรื่อง ระบบการศึกษาฟินแลนด์” 2.ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วนิชย์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศวิเคราะห์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การพัฒนาการศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรมและ 3. คุณถวัลย์ วงษ์สวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ออน เทเลวิชั่น จำกัด บรรยายเรื่อง มันส์ศาสตร์โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี และ คณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ต่อยอดผลงานนวัตกรรม ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_10.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_11.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_12.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_13.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_14.jpg
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_15.jpg
   
   

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_16.jpg
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/30-01-60/30-01-60_17.jpg

 

MUTalk งานดีๆ อย่างนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ MUT จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mut.ac.th

 

 

<< ย้อนกลับ