ข่าวสาร กิจกรรม

เจาะลึก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดประเด็น Jammer หรือ เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ What is it?


 

เจาะลึก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดประเด็น Jammer หรือ เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ What is it?

 

เจาะลึก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เปิดประเด็น Jammer หรือ เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ What is it?

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-10-58/1.JPG


เทคโนโลยีในปัจจุบัน ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ที่ว่าคนที่เลือกใช้จะเลือกใช้แบบไหน อย่างอุปกรณ์ที่เรียกว่า Jammer บางคนอาจจะไม่คุ้นชินมากนัก แต่ถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คงรู้จักกันดีอยู่แล้ว
Jammer หรือเครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ที่รบกวนสัญญาณ หรือตัดสัญญาณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณโทรศัพท์มือถือ Bluetooth Wireless หรือ Wi-Fi ให้ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องจะเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นโทษได้เช่นเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงเปิดประเด็นเรื่องของอุปกรณ์ Jammer ให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลและได้รู้จักอุปกรณ์ตัวนี้มากขึ้น เพราะม.เทคโนโลยีมหานครเล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ถูกต้องและใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ Jammer (เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ) ณ อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดสัญญาณ การใช้งาน ประโยชน์ และโทษ ของอุปกรณ์ Jammerเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ กล่าวว่า Jammer (เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ) สามารถใช้รบกวนหรือตัดสัญญาณในระบบต่าง ๆ ได้หลายประเภท เช่น ระบบเครือข่ายมือถือ ระบบ GPS รวมถึงสัญญาณ Wi-Fi และ Wirelessซึ่งมีการแสดงตัวอย่างการรบกวน/ตัดสัญญาณในครั้งนี้ด้วย
ตัวอุปกรณ์ Jammer (เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ) จะทำงานโดยการรบกวนสัญญาณต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ Bluetooth Wireless หรือ Wi-Fi เพื่อให้ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เราสามารถตรวจสอบสัญญาณที่ถูกรบกวนผ่านโปรแกรม Analyzer ได้ โดยโปรแกรมจะแสดงให้เห็นความหนาแน่นของการใช้งานสัญญาณต่าง ๆ ในรูปของคลื่นสีผ่านหน้าจอแสดงผล ในสภาวะการใช้งานปกติที่มีการใช้งานประปราย จะเห็นเป็นคลื่นสีเขียว แต่ถ้าเปิดตัวอุปกรณ์ Jammer (เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ) อุปกรณ์จะทำการส่งสัญญาณรบกวน เพื่อให้มีความหนาแน่นของการใช้สัญญาณสูงขึ้น ยิ่งความหนาแน่นมากเท่าไหร่คลื่นสีจะยิ่งแสดงเป็นสีเข้ม จนเป็นสีแดงจะแสดงว่าช่องสัญญาณเต็ม ไม่สามารถใช้งานสัญญาณในระบบต่าง ๆ ได้ หรือหากใช้งานอยู่แล้วก็อาจจะถูกตัดสัญญาณได้ เป็นต้น กติกาของการใช้ Wi-Fi คือต้องรอให้ช่องสัญญาณว่างก่อน จึงจะสามารถใช้งานหรือรับ-ส่งข้อมูลได้ ดังนั้นหลักการง่าย ๆ ของการตัดสัญญาณก็คือสร้างสัญญาณรบกวน ให้เต็มทุกย่านความถี่ ซึ่งการเปิดใช้งาน Jammer (เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ) จะทำให้ไม่มีช่องว่างของสัญญาณ จึงเป็นสาเหตุที่สัญญาณถูกตัด และไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-10-58/2.JPG

 

ข้อดีหรือประโยชน์ของ อุปกรณ์ Jammer (เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ) ใช้สำหรับการทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย, ตัดสัญญาณเพื่อป้องกันการจุดระเบิด และป้องกันการดักฟังหรือการรั่วไหลของข้อมูล
ข้อเสียหรือโทษ ของอุปกรณ์ Jammer (เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ) มิจฉาชีพมักใช้ตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์ในขณะที่กดรีโมทเพื่อล็อครถ
 

โดยปกติแล้วถ้าจะตรวจจับสัญญาณประเภทที่ถูกรบกวน ทำได้ค่อนข้างยากนอกจากจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษเข้ามาช่วย ประกอบด้วย


1. ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่ตรวจจับสัญญาณและแสดงผล โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ค้นหาสัญญาณเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook และใช้โปรแกรม Analyzer แปรผลการพบสัญญาณและแสดงผลออกมาในรูปของคลื่นสี
2. อุปกรณ์ค้นหาสัญญาณ สามารถใช้เสาในการค้นหาได้ 2 ชนิด (แบบรอบทิศทาง และแบบ Direct) เสา 2 ชนิดนี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน คือ เสาแบบรอบทิศทาง จะใช้ตรวจจับสัญญาณจากสภาพแวดล้อมโดยรวมเนื่องจากรับสัญญาณได้โดยรอบ และเสาแบบ Direct ใช้ในการหาแหล่งที่มาของสัญญาณโดยเฉพาะเจาะจง เช่นหันไปทางด้านซ้าย ถ้าสัญญาณสูงขึ้นก็จะตีความได้ว่าสัญญาณมาจากทางด้านซ้าย เป็นต้น

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-10-58/3.JPG

 

สุดท้าย อาจารย์อาจารย์ณัฏฐ์ มาเจริญ กล่าวว่า แน่นอนอยู่แล้วว่านักศึกษาที่เรียนสาขาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะได้เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ ได้เห็น ได้จับต้อง นักศึกษาจะได้เห็นถึงสัญญาณรบกวนชนิดต่าง ๆ แม้กระทั่งการใช้ไมโครเวฟที่มีสัญญาณรบกวนแพร่ออกมานักศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเชื่อว่าการเรียนต้องสามารถเข้าถึง และจับต้องได้
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ไม่ว่าจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี ดังนั้นเราจะต้องอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ อย่างสมดุล และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตั้งใจปลูกฝังนักศึกษา ให้มีทั้ง ความดีและ ความเก่ง
เพื่อนำความเก่งที่มีไปทำดี และสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 

<< ย้อนกลับ