ข่าวสาร กิจกรรม

ความร่วมมือระหว่าง ม.เทคโนโลยีมหานคร (MUT) และ University of Ulsan


 

ความร่วมมือระหว่าง ม.เทคโนโลยีมหานคร (MUT) และ University of Ulsan
 

 


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-58/header.jpg

 

จากการสัมภาษณ์ Mr. Siyoung Sean Park จาก University of Ulsan ที่เดินทางมาเยี่ยมชมหลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี ผศ. ดร. ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ และ ดร. ดำรงค์ สมมิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการร่วมต้อนรับ
Mr. Siyoung Sean Park กล่าวว่า University of Ulsan และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พบกันครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว และเริ่มต้นคุยกันเรื่องความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันระหว่างสถาบัน ซึ่งตอนนี้กำลังสนใจหลักสูตรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ที่ซึ่งเราสามารถให้ความช่วยเหลือกันและกันได้ ดังนั้น นักศึกษาไทยจากม.เทคโนโลยีมหานครสามารถไปเรียนที่ University of Ulsan ใน 2 ปีสุดท้าย และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยของเรา และเช่นกัน นักศึกษาเกาหลีจากม.ของเราก็สามารถมาเรียน 2 ปีสุดท้ายที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และรับปริญญาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ทำไมถึงสนใจ MUT / MUT ในความคิดของ Mr. Siyoung Sean Park เป็นยังไง ?
MUT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีความสามารถ และมีสิ่งที่เหมือนกันกับ University of Ulsan หลายอย่าง ทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน การมุ่งเน้นด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในขณะที่เยี่ยมชมคณะต่าง ๆ ที่นี่ จะเห็นได้ว่า แต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนี้ค่อนข้างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก อีกทั้งมุ่งเน้นการให้การศึกษาที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์หลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันกับ University of Ulsan เพราะมุ่งเน้นที่การศึกษาเชิงปฏิบัติเช่นกัน เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดหลังจากจบการศึกษา และก้าวเข้าสู่สังคม

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-58/1.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-58/2.jpg

 

การศึกษาเชิงปฏิบัติ (Practical Education)
University of Ulsan มุ่งเน้นที่การศึกษาเชิงปฏิบัติ (Practical education) เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถอธิบายได้ 3 อย่าง

อย่างแรก เราพยายามที่จะหาโอกาสในการฝึกงานให้กับนักศึกษาที่เรียนกับเรา นี่คือสิ่งแรกที่สำคัญมาก เพราะในระหว่างช่วงเวลาเรียน เป็นช่วงที่สำคัญที่พวกเขาจะได้ออกไปสู่อุตสาหกรรมจริง ๆ และได้รับประสบการณ์ว่าอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะทำให้พวกเขาได้งานหลังจากเรียนจบ เพราะระหว่างที่พวกเขาฝึกงาน พวกเขาจะมีเครือข่ายกับบุคลากรในองค์กร หลังจากฝึกงานพวกเขาก็ยังสามารถติดต่อกันได้โดยตรง
อย่างที่สอง เรียกว่า Industry Corporation Professors คือการสรรหาผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี หรือ 30 ปี ซึ่งมักจะเป็น CEO หรือ รองประธานในบริษัทใหญ่ เหตุผลที่เชิญพวกเขามาที่มหาวิทยาลัย คือ พวกเขามีความรู้ในทางปฏิบัติ มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม ซึ่งสถานศึกษาและอุตสาหกรรมมักจะมีช่องว่างอย่างมากระหว่างการวิจัยกับเทคโนโลยีที่ใช้จริง ดังนั้น เราต้องการที่จะทำให้มีช่องว่างน้อยที่สุด ระหว่างสถานศึกษากับอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น เราจึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นประจำ และพวกเขาก็ให้การดูแลนักศึกษาฝึกงานเช่นกัน เพราะพวกเขาสามารถเชื่อมต่อนักศึกษาของเรากับอุตสาหกรรมได้ทันที อย่างสุดท้าย Korea Development Service ที่นำมาใช้กับ งานนัดพบแรงงาน (Job fair) การบริการให้คำปรึกษา มุ่งเน้นที่การหางาน ให้คำแนะนำนักศึกษาตลอดว่า สิ่งไหนที่คุณต้องสนใจเพื่อให้ได้งานที่ดีกว่า และจัดให้มีทัศนศึกษาในบริษัทที่มีการทำงานจริง นักศึกษาจำนวนมากไม่ชัดเจนถึงประเภทงานที่ต้องทำหลังจากเรียนจบ ดังนั้น เราจึงทำให้พวกเขามีความรู้และมุมมองที่ชัดเจนว่างานประเภทไหนที่พวกเขาสนใจ

ถ้านักศึกษาจาก MUT อยากจะไปเรียนที่ Ulsan ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร
การศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นั้นดีมาก ดังนั้นถ้านักศึกษาเรียนที่ม.เทคโนโลยีมหานคร เป็นเวลา 2 ปี พวกเขามีความพร้อมเป็นอย่างดี และอันที่จริงก็มีความต้องการบางอย่างถ้าต้องการจะโอนย้ายไป Ulsan เช่นความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ แต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขาตั้งใจจริงและจริงจังและเพื่อการเรียนมากแค่ไหน ทั้งนี้พูดถึงการใช้ชีวิตของนศ. ไม่ใช่แค่การเรียนเท่านั้น การเรียนต่างประเทศใม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลย นศ.ต้องมั่นใจว่าจะมุ่งมั่นกับการเรียน จริงจังกับการเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีทางสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามตราบใดที่นักศึกษาเตรียมพร้อมที่จะเรียน พร้อมที่จะตั้งใจจริงและจริงจังเพื่อการเรียน ก็สามารถมาเรียนที่ Ulsan ได้ และประสบความสำเร็จ เรียนจบและได้งานที่ดีทั้งในเกาหลีหรือประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
 

**หลักสูตร 2 ปีแรกที่ม.เทคโนโลยีมหานครนั้นสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ตราบใดที่นักศึกษาเรียนอย่างดีที่นี่ ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีปัญหามากนักในการเรียนหลักสูตรของเรา**

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-58/3.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-58/4.jpg

 

ถ้านักศึกษาจริงจังและตั้งใจเรียน ประโยชน์หลัก ๆ ที่พวกเขาจะได้รับคืออะไร
นักศึกษาที่เรียนต่างประเทศมีอนาคตที่ดีกว่า หมายถึงพวกเขาสามารถมีเส้นทางอาชีพที่ดี ดังนั้น เรามุ่งมั่นในการจัดหาเส้นทางอาชีพที่ดีให้กับนักศึกษาของเรา พวกเราพยายามนำนักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรม ทำให้สามารถมีงานที่ดีหลังจบการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้นภาษาอังกฤษจะดีเยี่ยม และระหว่าง 2 ปีที่เรียนกับเรา จะมีการบรรยาเป็นภาษาเกาหลี ดังนั้น เมื่อจบหลักสูตร หลังจาก 2 ปีแล้ว จะพูดหรือเขียนภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วเพียงพอ นศ.สามารถพูดได้ทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกาหลี ซึ่งค่อนข้างมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้งานที่ดีใน Ulsan หรือเมืองอื่น ๆ ในประเทศเกาหลี หรือบริษัทของเกาหลีในประเทศต่าง ๆ เพราะพวกเขามีขีดความสามารถที่นักศึกษาอื่นไม่มี เรามีนักศึกษานานาชาติมาเรียนกับเราเป็นภาษาเกาหลีเยอะมาก ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก แต่นักศึกษาเหล่านี้สามารถพูดได้ทั้งภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และมีปริญญา พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันมากกว่านักศึกษาอื่น ๆ ดังนั้น ประโยชน์ที่เราจะให้นักศึกษาคือ เราจะนำพวกเขาเข้าสู่อุตสาหกรรม

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-58/footer.jpgคุณภาพของการศึกษาในเกาหลีมีการพัฒนาอย่างมาก และมีคุณภาพสูงมาก
มันดีเสมอถ้าเราจะคิดถึงทางเลือกที่หลากหลาย
เกาหลีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอย่างแน่นอน
ฉะนั้น ทำไมถึงไม่เลือกมาเรียนที่เกาหลีล่ะ

 

<< ย้อนกลับ