ข่าวสาร กิจกรรม

เสวนากึ่งโต้วาที "Active learning" ความจริงที่ตามหา.. หรือภาพลวงตาที่มองเห็น


เสวนากึ่งโต้วาที "Active learning" ความจริงที่ตามหา.. หรือภาพลวงตาที่มองเห็น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จัดงานเสวนากึ่งโต้วาที "Active learning" ความจริงที่ตามหา.. หรือภาพลวงตาที่มองเห็น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active learning และยังเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ปัญหาและประสบการณ์ในการจัดการ การเรียน "Active learning" ของวิทยากรทั้ง 2 ฝ่าย

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-01-60/24-01-60_01.jpg

 

โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะการเสวนากึ่งโต้วาที แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่1 "ทำแล้ว" นำทีมโดยอาจารย์อนุรักษ์ โนสาน และ ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์ และ ฝ่ายที่ 2 "อยากทำ" นำทีมโดย ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม และ ผศ.ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล บรรยากาศกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างสนุกสนาน กิจกรรมดีๆ แบบนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจัดกันอย่างต่อเนื่องรอติดตามกันได้ครับ

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-01-60/24-01-60_02.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-01-60/24-01-60_03.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-01-60/24-01-60_04.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-01-60/24-01-60_05.jpg

 

<< ย้อนกลับ