ข่าวสาร กิจกรรม

เปิดศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN


เปิดศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครร่วมกับ บริษัททรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวทำความร่วมมือกัน พร้อมเปิดศูนย์ True Lab

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวทำความร่วมมือกัน พร้อมเปิดศูนย์ True Lab โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัททรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชัยสิทธิ์ สุทธิขจรกิจการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด, คุณวีรศักดิ์ พงษ์ธัญญวิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) งานถูกจัดขึ้น ณ TRUE LAB@MAHANAKORN ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในงานมีทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-12-59/20-12-59_03.jpghttp://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-12-59/20-12-59_01.jpghttp://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-12-59/20-12-59_02.jpg

 


โดยงานแถลงข่าว พร้อมเปิดศูนย์ True Lab เปิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้เข้าถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ระบบ Computer Internet ศูนย์ประชุมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยุค 4.0 ควบคู่ไปกับการจัดให้มีการอบรมทักษะจำเป็นในด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนจบงานคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ได้จะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม และ TRUE LAB@MAHANAKORN ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อสารมวลชนที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-12-59/20-12-59_04.jpg

 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นถึงความสำคัญในระบบการศึกษายุคใหม่ ที่จำเป็นต้องพัฒนาระบบการเรียนและการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น ยึดหลักการเรียนเชิงวิเคราะห์และปฏิบัติ หรือ การเรียนแบบActive Learning เน้นให้นักศึกษาได้ทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับระบบการสอนแบบบูรณาการ TRUE LAB@MAHANAKORN จึงเป็นการยกระดับการศึกษาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง นำสู่การพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

<< ย้อนกลับ