ข่าวสาร กิจกรรม

ม.เทคโนโลยีมหานคร ช่วยประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนายุทโธปกรณ์ กองทัพไทย


 

ม.เทคโนโลยีมหานคร ช่วยประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนายุทโธปกรณ์ กองทัพไทย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-10-58/1.jpg

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-10-58/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท AVIA Group บริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แห่งเดียวในประเทศไทย ได้ร่วมประสานความร่วมมือก่อตั้งศูนย์วิจัยทันสมัยขึ้น ในนามศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : Mahanakorn - Avia Sustained Innovation (MASI)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมด้วย คุณพีรพล ตระกูลช่าง Chairman of the Executive Board และ คุณนาฏวดี วัฒนกิจ ผู้จัดการโครงการ บริษัท AVIA Group ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ให้เข้าหารือเพื่อเตรียมการประสานความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงทางด้านการส่งนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการระบบทวิภาคี ช่างซ่อมอากาศยานยนต์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนับเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามความสามารถของตัวเอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียน นักศึกษาและบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ให้ได้มีโอกาสพัฒนาและมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-10-58/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-10-58/4.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-10-58/5.jpg

 

<< ย้อนกลับ