ข่าวสาร กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม ณ ห้องสโมสรอาจารย์ ชั้น 2 (อาคาร E ) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-12-59/09-12-59_01.jpghttp://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-12-59/09-12-59_02.jpg

 


หลังจากที่ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้กล่าวต้อนรับแล้วนั้น ได้มารเปิดวีดีทัศน์ (VDO) จากทั้ง 2 ฝ่ายทั้งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้รู้จักกันดีมากขึ้น หลังจากนั้นจึงได้กล่าวถึงความเป็นมาในการทำความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และการพัฒนาต่อยอดในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-12-59/09-12-59_03.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-12-59/09-12-59_04.jpg

 

ก่อนที่ทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและบริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประทานอาหารร่วมกัน ทางคณะของบริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Motion Control Laboratory ที่ทางบริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Mechatronics Engineering Laboratory และรางวัลต่างๆที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับมาก่อนที่จะเดินทางกลับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ต้องขอขอบพระคุณทาง บริษัทมิซซูบิชิ อเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และสามารถนำไปปรับใช้หรือพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งของวงการศึกษาไทย

 

<< ย้อนกลับ