ข่าวสาร กิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด


พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศษสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและให้การต้อนรับ คุณกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการและคณะจากบริษัทสุพรีมโพรดักส์ จำกัด โดยพิธีลงนามครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องสโมสรอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร E

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-12-59/12-12-59_01.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-12-59/12-12-59_03.jpg

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทสุพรีมโพร เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมในอนาคตต่อไป โดยการมาทำความร่วมมือครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้พาผู้บริหารและคณะจากบริษัทสุพรีม โพรดักส์ จำกัด เข้าชมพิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-12-59/12-12-59_02.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-12-59/12-12-59_06.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มองเห็นถึงประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งตัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเองและกับทางบริษัทสุพรีม โพรดักส์จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาเองที่จะสามารถร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้าและตอบโจทย์ต่อยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ไม่ได้เพียงพัฒนาตัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเท่านั้น แต่ยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปยังสังคมและประเทศชาติได้อีกด้วย

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-12-59/12-12-59_05.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-12-59/12-12-59_04.jpg

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-12-59/12-12-59_07.jpg

 

<< ย้อนกลับ