ข่าวสาร กิจกรรม

Fiber optic เบื้องหลังการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพในยุคนี้


 

Fiber optic เบื้องหลังการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพในยุคนี้

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-09-58/head.png

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-09-58/1.jpg

 

เปิดโลกทัศน์กับ ม.เทคโนโลยีมหานคร ในการส่งผ่านข้อมูลด้านการสื่อสารโดยการนำ Fiber optic มาใช้
Fiber optic หรือ เส้นใยแก้วนำแสง ปัจจุบันมีบทบาทมากมายทั้งทางด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงมีการทำวิจัย ศึกษาพัฒนา Fiber optic ในหลากหลายมิติ รวมถึงการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านตัว Fiber optic เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารสมัยใหม่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในยุคปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยและการเรียนการสอน มีอาจารย์ที่มีศักยภาพมาให้ความรู้แก่นักศึกษา และเมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้วสามารถนำความรู้มาใช้งานได้จริงในหลากหลายรูปแบบ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมด้วย รศ.ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู และ ดร. สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ Fiber optic หรือ เส้นใยแก้วนำแสง ที่นำมาใช้เพื่อการสื่อสารและพัฒนางานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เนื่องจาก Fiber optic หรือ เส้นใยแก้วนำแสงเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมนุษย์มากกว่าที่คิด

…Fiber optic/ Optic fiber/ Optical fiber คืออะไร...
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึง Fiber optic หรือ เส้นใยแก้วนำแสง ว่ามีความสามารถในการนำแสง หรือส่งผ่านข้อมูลในรูปของแสงได้ดีและไกล ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ทำมาจากแก้วที่มีเนื้อสารบริสุทธิ์ ทำให้แสงสามารถเดินทางผ่านได้ดี
ประการที่ 2 เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งแสงจะใช้ในการเดินทางเรียกว่าส่วนคอร์ (Core) ส่วนแก้วอีกชั้นที่ล้อมอยู่โดยรอบ เรียกว่าแคลดดิ้ง (Cladding) เป็นตัวช่วยทำให้แสงไม่สามารถกระจายออกมาได้
เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) สามารถส่งข้อมูลได้ในจำนวนมากและรวดเร็ว เพราะแสงสามารถเดินทางได้เร็วที่สุด ข้อมูลที่ถูกส่งออกไปจะเป็นในรูปของแสง และมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพราะไม่มีสัญญาณไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก ทำให้การถูกขโมยข้อมูลหรือดึงข้อมูลออกไปเป็นเรื่องที่ยากมาก นอกจากการนำเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) มาใช้ในการสื่อสารแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ Endoscope ที่ใช้ส่องกล้องเข้าไปในร่างกายและสามารถมองเห็นอวัยวะภายในผ่านจอมอนิเตอร์ หรือทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องบินรบที่ใช้ radar หรือ sensor ก็มีส่วนประกอบของเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic)
จุดเด่นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) หลัก ๆ คือ วิชา Fiber optic มีอาจารย์ที่เก่งหลายท่าน สอนในเรื่องของทฤษฎีและการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการประยุกต์ใช้เส้นใยแก้วในด้านต่าง ๆ อีกทั้งในด้านของงานวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนั้น ถือว่าอยู่ในแนวหน้าระดับสากล เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าถ้าเรียนที่นี้แล้วได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แน่นอน

 

 

...ม.เทคโนโลยีมหานคร แนวหน้าด้านงานวิจัยระดับสากล...
รศ.ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้กล่าวถึงงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทำขึ้นเกี่ยวกับเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) คือ งานวิจัยทางด้านคลื่นแสงที่ไม่เป็นเชิงเส้น หรือที่เรียกว่า โซลิตอน (Soliton) สามารถประยุกต์ใช้ในระบบสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) สามารถส่งข้อมูลได้ไกลมากขึ้น
ในปี 2554 รศ.ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู ได้รับรางวัลนักวิจัยเด่นรุ่นใหม่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับสากลอีกมากมาย ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ภายในภาควิชา โดยเฉพาะคณบดี รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร เป็นนักวิจัยร่วม จากระยะเวลาทำวิจัย 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมทำวิจัยกับภาควิชา Physical Electronics คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ประเทศอิสราเอล และมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานตามสากล จึงมั่นใจได้ ในคุณภาพผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

...A demo is worth a thousand words...
ดร.สมมาตร แสงเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำการสาธิต และให้ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับ เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ...เส้นใยแก้วนำแสงสามารถเรียกได้ 3 แบบ คือ Fiber optic , Optic fiber หรือ Optical fiber เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) คือ สายนำสัญญาณชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกตันทำมาจากแก้ว หรือพลาสติก ขนาดของเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) มีขนาดเล็กมากประมาณเส้นผมมนุษย์ หรือ 250 micrometer ขนาดเล็กแต่สามารถบรรจุข้อมูลได้มหาศาล เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารปัจจุบัน เรียกว่า ระบบการสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง ข้อดีที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร คือ เป็นสายนำสัญญาณประเภทที่มีค่าการลดทอนสัญญาณค่อนข้างต่ำ และเป็นสายนำสัญญาณที่ไม่เกิดผลกระทบกับสัญญาณรบกวนรอบข้าง ความเร็วในการส่งข้อมูลของเส้นใยแก้ว ณ ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเบอร์ 1 ของสายนำสัญญาณทั่ว ๆ ไป โดยปกติสัญญาณข้อมูลที่เราจะสื่อสารกันก็จะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

1.เป็นสัญญาณเสียง หรือ Voice
2.สัญญาณภาพ คือ สัญญาณ VDO
3.สัญญาณข้อมูล คือ Data

จากนั้นแปลงสัญญาณเหล่านี้จากสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงให้ส่งผ่านทางเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ได้ แสงที่เดินทางผ่านเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optic) มนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ข้อมูลในการสื่อสารในรูปของแสงที่เดินทางเข้าไปมีลักษณะเป็นเส้นตรง และแสงส่วนใหญ่จะเดินทางในเส้นใยแก้วไม่กระจายออกด้านนอก สามารถเดินทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นี้คือการสร้างตัวเส้นใยแก้วขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารโดยใช้แสงเป็นตัวนำข้อมูลไป

 

 

สุดท้ายนี้ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หวังว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทุกคน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จะได้รู้จักกับ Fiber optic หรือ เส้นใยแก้วนำแสงมากขึ้น ซึ่งจริง ๆ แล้วสิ่งเหล่านี้ก็อยู่รอบ ๆ ตัวเราเสมอ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายแขนงในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติต่อไป..
 

เพราะการสื่อสารไม่มีที่สิ้นสุด...การเรียนรู้ก็เช่นกัน

 

<< ย้อนกลับ