ข่าวสาร กิจกรรม

ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือ TRUE จัดตั้งศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN ยกระดับศักยภาพนักวิจัย


 

ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือ TRUE จัดตั้งศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN ยกระดับศักยภาพนักวิจัย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-08-58/350x360.png

 

ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือ TRUE จัดตั้งศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN ยกระดับศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี จัดตั้งศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำหรับบุคลากร นักศึกษา และนักวิจัย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพื่อสร้าง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงาน พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน ร่วมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ทำให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย TRUE LAB นี้ จะเปิดใช้งานประมาณปลายปี 58 - ต้นปี 59
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้สัมภาษณ์สดกับทางรายการ จุดประกาย ขยายประเด็นออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM 92.50 Mhz และ AM 891 Khz ในประเด็นเกี่ยวกับ ความร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย จัดตั้งศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีและพัฒนามาตลอด อดีตมีการสร้างดาวเทียม ได้รับนามพระราชทานว่าไทพัฒและได้ส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี 1998 ปัจจุบันยังร่วมมือกับทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัยฯในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จึงนำมาสู่ความร่วมมือกับTRUE เพื่อเปิดศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN เพราะมีแนวความคิดที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันที่อยากจะ พัฒนานักศึกษา พัฒนาคน เพื่อเป็นกำลังของประเทศต่อไป โดยจัดตั้งศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครด้วยพื้นที่ 400 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัย ส่วนหนึ่งให้นักศึกษาที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถเข้าไปใช้ห้องนี้ได้ 2. พื้นที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. ห้องประชุมเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา รุ่นพี่ มาใช้พื้นที่เพื่อพูดคุย นำเสนอ หารือปรึกษากัน 4. ลานประลองและจัดแสดงผลงาน 5. พื้นที่ส่วนที่เป็น True Coffee มีไว้เพื่อทำให้รู้สึกผ่อนคลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้าใช้บริการได้

โดยจัดตั้งศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพื้นที่ 400 ตารางเมตร แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ส่วนหนึ่งให้นักศึกษาที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถเข้าไปใช้ห้องนี้ได้ 2.พื้นที่จัดให้เพื่อนักวิจัย อาทิเช่น นักศึกษา คณาจารย์ รุ่นพี่ มาใช้พื้นที่เพื่อพูดคุย นำเสนอ หารือปรึกษากัน 3.พื้นที่เพื่อขายกาแฟเล็ก ๆ เจตนาไม่ได้เพื่อขายกาแฟ แต่เป็นการทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้าใช้บริการได้
TRUE จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ถ้านักศึกษามีโครงการให้นำเสนอกับทางคณะกรรมการร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ TRUE ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายเล็งเห็นว่ามีศักยภาพในอนาคต จะให้การสนับสนุนงานวิจัย ได้แบ่งตามขนาดโครงการ ดังนี้

> โครงการขนาด S สนับสนุนทุนวิจัย 50,000 บาท/โครงการ
> โครงการขนาด M สนับสนุนทุนวิจัย 100,000 บาท/โครงการ
> โครงการขนาด L สนับสนุนทุนวิจัย 200,000 บาท/โครงการ

"สุดท้ายทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ไม่ได้มองธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่มองว่าคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ที่ต้องพัฒนา"

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-08-58/truelab.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-08-58/true2.png
 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-08-58/1.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-08-58/2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-08-58/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-08-58/4.jpg

 

<< ย้อนกลับ