ข่าวสาร กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และสืบสานประเพณีลอยกระทง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และสืบสานประเพณีลอยกระทง

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “งานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2559” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคาร E (โรงอาหารตึก E) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


       “กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559” เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ สำนักหอสมุด และสำนักกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และถือว่าเป็นประเพณีที่ควรค่าแก่การรักษาเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการจัดงานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการประเพณีลอยกระทงของไทย นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งการออกร้านอาหารพื้นเมืองประจำ 4 ภาค ของ 4 คณะตามลำดับ กิจกรรมถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย

 


       “ประเพณีไทยในทุกๆเทศกาลถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงาม และครั้งนี้ก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง หรือ กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอย่างเดียวแต่ทำให้คนไทย เด็กไทย ไม่ลืมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปเพื่อส่งเสริมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้ไม่ลืมตัวตนของความเป็นไทย และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป


<< ย้อนกลับ