ข่าวสาร กิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว


 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-08-58/dr_sit.jpg
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-08-58/line2.png

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวมหานคร ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยก็นับเวลาได้ 25 ปี ที่เติบโตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการจัดตั้งขึ้นในยุคที่ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรโดยได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 และทำการสอนครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2533 โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยมหานครด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย วิทยาลัยมหานคร จึงได้รับ อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยในวันที่ 30 มีนาคม 2537 ในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยเวลาเพียง 4 ปี
ภายในตราสัญลักษณ์ เขียนว่า..........."SCIENTIA POTESTAS EST" แปลว่า "ความรอบรู้สรรพวิทยาต่างๆ จะนำไปสู่พลัง" หรือ อาจกล่าวย่อ ๆ ว่า "Knowledge is Power : ความรู้คือพลัง" คือ ปณิธานประจำมหาวิทยาลัยฯhttp://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-08-58/line.pngเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2537 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในตอนนั้น ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายสุเทพ อัตถาวร พร้อมด้วย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ให้เกียรติมาทำพิธีมอบใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยแก่ ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในสมัยนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี Prof. Robert King ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ Prof. Dr. Tony Robinson ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ และ ดร. ธนู กุลชล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติกับมหาวิทยาลัยฯ

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้างบัณฑิต และนวัตกรรมมากมายออกสู่สังคม โดยเป้าหมายก็ยังคงเดิมคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมเพื่อรับใช้สังคม เพื่อให้สมกับคำว่าความรู้คือพลัง


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-08-58/mut.JPG

 

 

<< ย้อนกลับ