ข่าวสาร กิจกรรม

เดินตามรอยพระราชดำรัสขององค์พระราชินีแม่ของแผ่นดิน กับโครงการ “สวนสวยด้วยมือเรา”


อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เดินตามรอยพระราชดำรัสขององค์พระราชินีแม่ของแผ่นดิน กับโครงการสวนสวยด้วยมือเรา

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/2.jpg

 

อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หัวเรือใหญ่ของโครงการสวนสวยด้วยมือเราได้ตระหนักถึงแนวพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่าจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยช่วงเช้าภาคทฤษฎี ณ อาคาร P ห้อง 201 และ ช่วงบ่ายภาคปฏิบัติ ณ อาคาร A และเรือนเพาะชำ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในโครงการครั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน


ในช่วงเช้าของโครงการสวนสวยด้วยมือเราได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ณัฏฐ พิชกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชและสวนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อการดูแลต้นไม้ตามฤดูกาล การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ำปุ๋ยและ อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชและสวนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อการทาบกิ่ง การเพาะเมล็ดโดยในช่วงเช้านี้เป็นการบรรยายภาคทฤษฎี

ช่วงบ่ายเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยมีวิทยากรทั้ง 2 ท่าน อาจารย์ณัฏฐ พิชกรรม สาธิตการดูแลต้นไม้ตามฤดูกาล การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ำปุ๋ยและ อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ สาธิตการทาบกิ่ง การเพาะเมล็ดผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้ดูการสาธิตของทั้ง 2 ส่วน มีข้อสงสัยซักถามวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ท่านได้ตอบข้อสงสัยเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้อบรมเอง และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/4.jpg
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการสวนสวยด้วยมือเราที่จัดขึ้นครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณาจารย์ และบุคลากรที่ได้เข้าร่วมอบรม ทุกคนได้ทราบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้ หรือสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/5.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/6.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/7.jpg

 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click!!

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/8.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/9.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/10.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-10-59/11.jpg

 

<< ย้อนกลับ