ข่าวสาร กิจกรรม

สองสถาบันชั้นนำของประเทศ ประชุมหารือร่วมกัน


 


สองสถาบันชั้นนำของประเทศ ประชุมหารือร่วมกัน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย

1. Sanchai Thongjantra : Engineering Director
2. Terasak Throngprasertchai : Staff Engineer
3. Raam Tepumporn : Staff Engineer
4. Krisada Wannacherdchoo : Staff Engineer
5. Chousak Jantaco : Senior Engineer
6. Warut Klayaubol : Senior Engineer

ร่วมการประชุมหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และฟังการบรรยายพิเศษ แนะนำศูนย์วิจัยทันสมัย ศูนย์ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลสัญญาณ Centre of Electronic Systems Design and Signal Processing : CESd โดย ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว ผู้อำนวยการศูนย์ CESd และ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Mahanakorn-Avia Sustained Innovation : MASI โดย นายวรนล กิติสาธร นักวิจัยศูนย์ MASI , ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดย ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีมัลลิมิเตอร์เวฟ : MWTR โดย ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ, ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล, ดร.ปนันท์ โพธิพันธ์ุทอง, เยี่ยมชม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องปฏิบัติการ Rapid Prototype และ CNC โดย ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์, อาจารย์วัชรินทร์ หนูทอง และอาจารย์กฤษฎา บุญศิริ, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดย ดร.ไชยพร หล่อทองคำ และ โรงวิจัยสภาพภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ และระบบโรงเรือนระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนแบบอัจฉริยะและประหยัดพลังงาน (ตู้ควบคุมออนไลน์) โดย ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี และนายวรนล กิติสาธร นักวิจัยศูนย์ MASI ซึ่งการมาประชุมและเยี่ยมชมครั้งนี้ ของ ซีเกท เทคโนโลยี ได้แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่พร้อมไปด้วยห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย คณาจารย์และบุคลากร ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ....ชมภาพบรรยากาศ

หรือรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Click!!

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/1.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/2.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/3.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/4.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/5.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/6.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/7.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-02-58/8.jpg

 

<< ย้อนกลับ