ข่าวสาร กิจกรรม

เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีไหว้ครู


เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีไหว้ครู
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/1.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกิจกรรม เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้รวมถึง รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ อาคาร J (อาคารกีฬาในร่ม) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมในช่วงเช้าเป็น กิจกรรมเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่า ที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อแม่ของแผ่นดิน ทั้งยังเป็นโอกาสที่ทำให้ลูกๆทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ตนเองอีกด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/4.jpg

 

กิจกรรมในช่วงสายเป็นกิจกรรม พิธีไหว้ครู มีตัวแทนนักศึกษากล่าวนำคำปฏิญาณตน หลังจากนั้น รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นผู้ให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ก่อนกิจกรรมไหว้ครูจะจบลงตัวแทนนักศึกษานำพานที่ทำขึ้นมอบแก่คณะผู้บริหาร และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีการนำพวงมาลัยไหว้คณาจารย์ทุกท่าน พิธีการจบลงด้วยรอยยิ้มจากความปลื้มปิติจากทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรมที่ถือได้ว่าทรงคุณค่าแบบนี้ในทุกๆปีการศึกษาเพราะถือว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกที่ดีของนักศึกษาทุกคน เพื่อที่จะหล่อหลอมนักศึกษาทุกคนให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ควรรักษาไว้คู่กับตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/2.jpg

 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click!!

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/5.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/6.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/7.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/8.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/9.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/10.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/11.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/12.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/13.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/16-08-59/14.jpg

 

<< ย้อนกลับ