ข่าวสาร กิจกรรม

ในกิจกรรม Freshy Day & Freshy Night 2016


กิจกรรม Freshy Day & Freshy Night 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดรั้วต้อนรับนักศึกษาใหม่

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/2.jpg

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม Freshy Day & Freshy Night 2016 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ร่วมด้วยดร.นริศรา อินทรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สรัญญา รุจิเรขเรืองรอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และอาจารย์สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดดาว-เดือน ประกวดร้องเพลง และการแสดงคอน เสิร์ตจาก ศิลปิน SEED FM ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ณ อาคาร J (อาคารกีฬาในร่ม) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมภายในงานช่วงแรกจะเป็นการแสดงละครจากดาว-เดือน ของแต่ละคณะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนให้ หลังจากนั้นมีกิจกรรมนอกโรงยิมโดยมีการแข่งขัน Cheerleader และสแตนเชียร์เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กิจกรรมครั้งนี้มีนักร้องดังจาก ค่าย SEED FM มาร่วมให้ความบันเทิงด้วย
ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมก่อนที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานชมคอนเสิร์ตตามอัธยาศัย มีการประกาศผลรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลดาว และ เดือน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายหญิงคือ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายชาย คือ นักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์
2. รางวัล Cheerleader และสแตนเชียร์ ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. รางวัล ผลการประกวดร้องเพลงอันดับที่ 1 คือ นายสุนทรวัฒน์ ทองเจือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลนี้ไปได้


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/4.jpg

 

กิจกรรม Freshy Day & Freshy Night 2016 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ให้คณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ทำความรู้จักกันสานสัมพันธ์น้องพี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม กิจกรรมดีๆแบบนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไปจะได้รับความร่วมมืออันดีจากทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนอีกครั้ง

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/6.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/7.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/5.jpg

 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click!!

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/11.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/12.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/9.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-08-59/10.jpg

 

<< ย้อนกลับ