ข่าวสาร กิจกรรม

บันทึกข้อตกลงร่วมมือ True Lab@Mahanakorn


 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/true.jpg

วันพฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง True Lab ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเตรียมพบกับ True Lab@Mahanakorn ที่พรั่งพร้อมไปด้วยบรรยากาศและเครื่องมืออันทันสมัยของห้องปฏิบัติการ TRUE LAB อันส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางด้านงานวิจัยส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบของ Forum การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในภาคเอกชน ทั้งยังได้รับประสบการณ์จากการเข้าฝึกงานจริงภายในบริษัทโดยมีการมอบหมายโครงงานที่ชัดเจน อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ พร้อมทั้งต่อยอดสู่การคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทอีกด้วย....ชมภาพพิธีลงนามความร่วมมือของสองสถาบันชั้นนำ... และเชิญรับชมบทสัมภาษณ์ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถึงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง True Lab@Mahanakorn

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ CLICK!!

คลิบวิดีโอสัมภาษณ์

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/1.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/2.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/3.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/4.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/5.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/6.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/true/7.jpg

 

<< ย้อนกลับ