ข่าวสาร กิจกรรม

Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์

Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT)

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมการเปิดพิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดพิพิธภัณฑ์ ร่วมด้วย อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและ ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกล่าวความเป็นมาก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยในงานครั้งนี้นอกจากจะมีคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงานแล้วยังมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก
พิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่ที่ใช้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ รวมถึง ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่ว่าจะเป็นผลงานจากคณาจารย์ หรือนักศึกษาทั้ง 4 คณะของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะสัตวแพทย์ ถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะทำให้ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเยี่ยมชมสถาบัน ได้ทำความรู้จักกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อย่างแท้จริงและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นได้จากแนวความคิดของ อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และ คุณอรพินท์ คณาธนะวนิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/4.jpg

 

ในงานกิจกรรมการเปิดพิพิธภัณฑ์ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) ครั้งนี้ยังมีกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพทั่วไปในมหาวิทยาลัย" การประกวดงานปั้น งานประติมากรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นิทรรศการแสดงภาพเขียนสีน้ำของศิลปินสมัครเล่น อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และลูกศิษย์ การแสดงดนตรีของนักศึกษาชมรมดนตรีสากล ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าของบุคคลทั่วไปที่สนใจ ของคณะทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีสินค้าของ อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย นำมาออกร้านจัดจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับสภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มองว่าอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมถึงผลงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็น ผลงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกประวัติศาสตร์ความเป็นมา ทุกชิ้นงาน ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงควรค่าแก่การรวบรวมและเก็บรักษาเป็นอย่างยิ่ง

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/5.jpg

 

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click!!

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/6.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/7.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/8.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/9.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/10.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/11.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/12.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/13.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/14.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-08-59/15.jpg

 

<< ย้อนกลับ