ข่าวสาร กิจกรรม

บันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน


 


บันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ นั้น ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงผลักดันทุกกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาต่างๆในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยท่านอธิการบดี รองศาตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ซึ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับทาง บริษัท AVIA-SATCOM จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนชั้นนำที่มีศักยภาพทางด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ที่ผ่านมาก็ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยกันไปแล้วบางส่วน เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันนั้นเป็นไปได้อย่างดี จึงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก็เลยทำให้ทั้งสองหน่วยงาน มีความเห็นที่ตรงกันว่าควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น โดยทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีความพร้อมของบุคลากรด้านงานวิจัย ส่วนทางด้าน บริษัท AVIA-SATCOM จำกัด นั้นมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์กลางหรือหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสององค์กรอย่างจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างและผู้นำทางด้านงานวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท AVIA-SATCOM จำกัด จึงจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Mahanakorn - Avia Sustained Innovation (MASI) ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา ที่มีความครบวงจรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย ตอบโจทย์ และรวมไปถึงต้องมีผลตอบแทนกลับมาเพื่อเป็นความยั่งยืนของศูนย์วิจัย โดยศูนย์วิจัยจะมีขอบเขตการทำงานตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วิจัย พัฒนา และการผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการศึกษาและวิจัยตลาด ศูนย์จะจัดตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริเวณอาคาร D ชั้น 1 นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนการสอน ที่ได้มีการทดลองจริง เรียนรู้และปฏิบัติในสถานการณ์จริงๆ ที่นักศึกษาต้องออกไปพบเจอหลังสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมการฝึกอบรมของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

และในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 นี้เอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Mahanakorn - Avia Sustained Innovation (MASI) ภายในงานได้รับเกียรติจากท่าน เรืออากาศโทขจรศักดิ์ วัฒนางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Avia Satcom และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันสำคัญวันนี้.. และเชิญรับชมบทสัมภาษณ์ คุณพีระพล ตระกูลช่าง ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด (ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถึงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด ในโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Mahanakorn - Avia Sustained Innovation (MASI)

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click!!

คลิบวิดีโอโอบทสัมภาษณ์

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/1.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/2.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/3.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/4.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/5.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-06-58/6.jpg

 

<< ย้อนกลับ