ข่าวสาร กิจกรรม

“HELP US HELP THEM ปัน ปัน เพื่อนตูบ”


ทีมสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรมดีๆ ภายใต้ โครงการ  “HELP US HELP THEM ปัน ปัน เพื่อนตูบ

นำทีมโดย อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/31-05-59/1.JPG

 

อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย คุณพิมพรรณ โภคไคยอุดม คุณพิมลออ โภไคยอุดม ทีมสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ อาสาสมัครจากทีม หมาหมู่ เสียชีพอย่าเสียสัตว์ จัดโครงการ “HELP US HELP THEM ปัน ปัน เพื่อนตูบณ ศูนย์เลี้ยงสัตว์จรจัด กองยุทธการเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 โครงการนี้จัดทำขึ้นเป็นการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของรับผิดชอบดูแล และอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่น โดยการช่วยทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้ และเพศเมีย ลดจำนวนสุนัขจรจัดให้น้อยลง
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/31-05-59/4.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/31-05-59/5.JPG

 

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้ยกทีม สัตวแพทย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กว่า 50 ชีวิต ลงในพื้นที่ เพื่อให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข่งขันก็นับเป็นอีกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของมนุษย์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดนั้นก็ สุนัข นั่นเอง โครงการ “HELP US HELP THEM ปัน ปัน เพื่อนตูบครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/31-05-59/5.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/31-05-59/6.JPG

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/31-05-59/2.JPG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีโครงการดีๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไม่ใช่เพียงแค่สถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่เล็งเห็นความสำคัญในด้านอื่นๆที่พึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นสถาบันเอกชนที่ไม่ได้หวังผลกำไรจากรายได้ แต่หวังผลกำไรจากการทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และประเทศมากกว่า สิ่งเหล่านี้เองถูกปลูกฝังอยู่ในนักศึกษาของสถาบันทุกคน
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/31-05-59/3.JPG

 

<< ย้อนกลับ