ข่าวสาร กิจกรรม

ก้าวแรกของศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN


 

ทีมงานจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทีมงานผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกันพัฒนาเรื่องงานวิจัย สถานที่สำหรับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในแนวทางที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อสร้างนักวิจัยสายเลือดใหม่ อีกทั้งยังทำการก่อตั้งพื้นที่เพื่อการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ และ นักศึกษา หรือ True Lab@Mahanakorn” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย/พัฒนาร่วมกับบริษัททรู สนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อการทำงานวิจัยร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดสัมมนาและการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน จัดตั้งโครงการต่างๆโดยสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแสดงความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้และการพัฒนาโดยมีพื้นที่ในการประชุมจัดสัมมนา และการทำงานวิจัยที่มีการพัฒนาร่วมกัน มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ ได้รับประสบการณ์จากการเข้าฝึกงานจริงภายในบริษัท โดยมีการมอบหมายโครงงานที่ชัดเจนอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้

ขอให้ทุกคนอดใจรอและเตรียมพบกับ True Lab@Mahanakorn ได้เร็วๆนี้ค่ะ..

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002328013112843.1073742861.200747423270910

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-05-58/1.png

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-05-58/2.png

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-05-58/3.png

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-05-58/4.png

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-05-58/banner_truelab1.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-05-58/banner_truelab1.jpg

 

<< ย้อนกลับ