ข่าวสาร กิจกรรม

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557


พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-01-59/1.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากทางมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ภายในพิธีประสาทปริญญาบัตร ได้รับเกียรติอย่างสูง จากท่านศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาเป็นผู้มอบปริญญาบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากทุกคณะ ทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตามขั้นตอน..ของพิธีประสาทปริญญาบัตรของทางมหาวิทยาลัยฯ นั้น ก่อนที่จะมีการมอบปริญญาบัตร จะมีการกล่าวรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และเมื่อได้รับมอบปริญญาบัตรแล้ว ทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน โดยมี ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์ ดุษฏีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณ
นอกจากนี้ยังมีรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณบดีของทุกคณะ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้รับเกียรติให้ถือคฑาประจำมหาวิทยาลัยฯ นำขบวนคณะผู้บริหารเข้าสู่พิธีด้วย
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

<< ย้อนกลับ