ข่าวสาร กิจกรรม

คืนค่าบำรุงการศึกษา 3/2563 100%


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากวิกฤต COVID-19

คืนค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2563 จำนวน 100%

 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ ทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบ รวมทั้งนักศึกษาและผู้ปกครอง

ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง

โดยยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2563 จำนวน 100% สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน 2563

ขั้นตอนการขอรับคืนเงิน ดังนี้

1. เตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา

2. ติดต่อสำนักบัญชีและการเงิน ตึก E ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป

 

“มหานคร ขอมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน พวกเราหวังว่าเหตุการณ์จะกลับมาปกติ และได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนอีกครั้งที่มหาวิทยาลัย ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน”

 

https://www.facebook.com/mutmahanakorn/photos/a.228742900471362/4275506042461674/

#MUT

<< ย้อนกลับ