ข่าวสาร กิจกรรม

MUT STEM PLUS +


MUT STEM PLUS +

     ใครที่สับสน ยังไม่ชัดเจนในเป้าหมาย อยากเป็นวิศวกร อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากรู้ทันโลกดิจิทัล มาค้นหาตัวเองกับเรา เพื่อตอบตัวเองได้ดีกว่า ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ค่าย 1 วัน เพื่อค้นหาตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ตลอดงาน ทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวัน  รับจำนวนจำกัด 50 คนต่อค่ายต่อวัน

 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

 • วิทย์-สิ วะ-1    กิจกรรมค่าย STEM วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง+วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • วิทย์-สิ วะ-2    กิจกรรมค่าย STEM วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น + วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

 • วิทย์-สิ วะ-3     กิจกรรมค่ายSTEM วิศวกรรมเครื่องกล+วิศวกรรมโยธา
 • LIFE-สาระ       กิจกรรมค่ายSTEM เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ + บริหารธุรกิจ

 

เวลา         :         08:00 - 16:00 น.

สถานที่      :         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รับจำนวน   :         รับจำนวนจำกัด 50 คนต่อค่ายต่อวัน

**พร้อมรับ วุฒิบัตรค่าย STEM **สนใจติดต่อ พี่อ้อย/พี่นา/พี่วี่ 029884021-22

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/2wUExKKYxZ92YEhF8

 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 

วิทย์-สิ วะ-1  กิจกรรมค่าย STEM วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง+วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

เวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

08:00 น.

เริ่มลงทะเบียน อาคารนิทรรศการ MMAT

08:30-9:30 น.

-กิจกรรมรุ่นพี่ฮาเฮ (สานสัมพันธ์น้องพี่ MUT)

-บรรยายพิเศษ “อยู่รอด อยู่เป็น ในยุคดิสรัปชั่น”

09:30-10:00 น.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ อาคาร Mahanakorn Institute  of Innovation : MIIX

 1. MIIX111 Outdoor Workshop 
 2. MIIX105 Process Control and Automation LAB 
 3. MIIX103 Robotics LAB
 4. MIIX101 3D Printing Room

10:00-12:00 น.

การทดลองและแข่งขันยอดมนุษย์ไฟฟ้า โดยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม หวานเย็นทัวร์ กับ รุ่นพี่ pr galaxy mut

13:00-15:00 น.

กิจกรรมจำลองการเป็นผู้บริหารนำพาบริษัทผ่านวิกฤต Board Game For IE Start up 

โดย วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

15:00-16:00 น.

สรุปกิจกรรม

 

 วิทย์-สิ วะ-2  กิจกรรมค่าย STEM วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น+วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

เวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

08:00 น.

เริ่มลงทะเบียน อาคารนิทรรศการ MMAT

08:30-9:30 น.

-กิจกรรมรุ่นพี่ฮาเฮ (สานสัมพันธ์น้องพี่ MUT)

-บรรยายพิเศษ “อยู่รอด อยู่เป็น ในยุคดิสรัปชั่น”

09:30-10:00 น.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ อาคาร Mahanakorn Institute  of Innovation : MIIX

 1. MIIX111 Outdoor Workshop 
 2. MIIX105 Process Control and Automation LAB 
 3. MIIX103 Robotics LAB
 4. MIIX101 3D Printing Room

10:00-12:00 น.

ได้ทดลองการเขียนโปรแกรมแขนกล และแข่งขันควบคุมแขนกล“ยากๆ โรบอตทำให้”

โดย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม หวานเย็นทัวร์ กับ รุ่นพี่ pr galaxy mut

13:00-15:00 น.

การเขียนโปรแกรมรถบังคับด้วยโทรศัพท์มือถือ และการแข่งขัน

โดย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

15:00-16:00 น.

สรุปกิจกรรม

 

 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

 วิทย์-สิ วะ-3     กิจกรรมค่าย STEM วิศวกรรมเครื่องกล+วิศวกรรมโยธา

เวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

08:00 น.

เริ่มลงทะเบียน อาคารนิทรรศการ MMAT

08:30-9:30 น.

-กิจกรรมรุ่นพี่ฮาเฮ (สานสัมพันธ์น้องพี่ MUT)

-บรรยายพิเศษ “อยู่รอด อยู่เป็น ในยุคดิสรัปชั่น”

09:30-10:00 น.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ อาคาร Mahanakorn Institute  of Innovation : MIIX

 1. MIIX111 Outdoor Workshop 
 2. MIIX105 Process Control and Automation LAB 
 3. MIIX103 Robotics LAB
 4. MIIX101 3D Printing Room

10:00-12:00 น.

รอบรู้วิศวกรรมเครื่องกล ของแข็ง ทดสอบแรงบิด/  ของไหล กังหันน้ำเพลตัน/ ความร้อน เครื่อง Boiling /พลวัตและการควบคุม โดย วิศวกรรมเครื่องกล

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม หวานเย็นทัวร์ กับ รุ่นพี่ pr galaxy mut

13:00-15:00 น.

ศึกษาสร้างโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว แข่งขันทดสอบโครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหว จาก Shaking Table  โดย วิศวกรรมโยธา

15:00-16:00 น.

สรุปกิจกรรม

 

 LIFE-สาระ กิจกรรมค่าย STEM เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ + บริหารธุรกิจ

เวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

08:00 น.

เริ่มลงทะเบียน อาคารนิทรรศการ MMAT

08:30-9:30 น.

-กิจกรรมรุ่นพี่ฮาเฮ (สานสัมพันธ์น้องพี่ MUT)

-บรรยายพิเศษ “อยู่รอด อยู่เป็น ในยุคดิสรัปชั่น”

09:30-10:00 น.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ อาคาร Mahanakorn Institute  of Innovation : MIIX

 1. MIIX111 Outdoor Workshop 
 2. MIIX105 Process Control and Automation LAB 
 3. MIIX103 Robotics LAB
 4. MIIX101 3D Printing Room

10:00-12:00 น.

เรียนรู้และรู้จักกับ AI เรื่องใกล้ตัว อะไรๆ ก็ IoT

โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม หวานเย็นทัวร์ กับ รุ่นพี่ pr galaxy mut

13:00-15:00 น.

กิจกรรม : fancy makeup  การทดลอง Life สด และการ Present แบบมืออาชีพ

โดย คณะบริหารธุรกิจ

15:00-16:00 น.

สรุปกิจกรรม

 

<< ย้อนกลับ