ข่าวสาร กิจกรรม

กําหนดการรับปริญญา 2562 (UPDATE!!)


ตามที่มีรายงานข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบัณฑิตและญาติของบัณฑิตเป็นสำคัญ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ยังคงกำหนดวันฝึกซ้อมและวันพิธีฯ ในวันเดิม แต่จะมีการปรับเปลี่ยนลำดับและกลุ่มการเข้ารับปริญญาบัตรจากเดิมที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ ขอให้บัณฑิตทุกท่านดูรายละเอียดตามกำหนดการใหม่ที่แนบมา ทางมหาวิทยาลัยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

>> กําหนดการรับปริญญา 2562 << UPDATE!!

 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตร 

>> ชื่อพร้อมแถวนั่งบัณฑิต 2562 (รอบแรก) <<

>> ชื่อพร้อมแถวนั่งบัณฑิต 2562 (รอบที่สอง) <<

>> ชื่อพร้อมแถวนั่งบัณฑิต 2562 (รอบที่สาม) <<

>> ชื่อพร้อมแถวนั่งบัณฑิต 2562 (รอบที่สี่) <<

<< ย้อนกลับ