ข่าวสาร กิจกรรม

โครงการ ทุนการศึกษา “ทุนไก่ชนมหานคร”


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ จัดโครงการทุนการศึกษา “ไก่ชนมหานคร” มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระบุ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “อุ่นใจ เรียนใกล้บ้าน”

โดยมอบเป็น  ค่าลดหย่อนค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 2,000 บาท ตลอดหลักสูตร รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 16,000 บาท

เงื่อนไขและรายละเอียดการขอรับทุน

  1. ทะเบียนบ้านนักศึกษาต้องระบุอยู่ใน เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เท่านั้น
  2. เฉพาะนักศึกษาที่เรียนเรียนในปีการการศึกษา 2564 เท่านั้น ที่เข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนการเรียน 4 ปี  แผนการเรียนเทียบโอน วันธรรมดา 2 ปี – 2 ปีครึ่ง และ เทียบโอน วันเสาร์อาทิตย์ 3 ปี
  3. นักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุน ต้องสมัคร-ลงทะเบียนเรียน ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เท่านั้น  
  4. ทุนการศึกษาที่ได้รับ มอบให้เป็นค่าลดหย่อนค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท ตลอดหลักสูตรรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 16,000 บาท ไม่สามารถรับหรือแลกเป็นเงินสดได้ โดยให้เป็นค่าลดหย่อนค่าเล่าเรียนตามแผนการเรียนที่ลงทะเบียนตามจริง ดังนี้

 

แผนการเรียน 4 ปี

 

แผนการเรียนเทียบโอน วันธรรมดา2ปี-2ปีครึ่ง และ วันเสาร์อาทิตย์3ปี

ปี

เทอม1

เทอม2

 

ปี

เทอม1

เทอม2

เทอม3

ปีที่ 1

2,000

2,000

 

ปีที่ 1

2,000

2,000

2,000

ปีที่ 2

2,000

2,000

 

ปีที่ 2

2,000

2,000

2,000

ปีที่ 3

2,000

2,000

 

ปีที่ 3

2,000

2,000

-

ปีที่ 4

2,000

2,000

 

รวมมูลค่าทุน 16,000 บาท

**หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

     ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุน ต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกำหนด คือ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  นักศึกษาให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย กับชุมชนหนองจอก

>> DOWNLOAD ใบสมัคร <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02988-3666ต่อ1105-7 สายตรง 02-988-4021-4

 

<< ย้อนกลับ