ข่าวสาร กิจกรรม

MUT-TUOS Engineering Camp 2016


MUT-TUOS Engineering Camp 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จับมือกับ The University of Sheffield
จัดกิจกรรมค่าย "MUT-TUOS Engineering Camp 2016"

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/1.JPG

 

วันที่ 26-28 มกราคม 2559 หลักสูตรสองภาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำโดย ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสองภาษา ร่วมกับ The University of Sheffield ประเทศอังกฤษ นำโดย Prof. Jonathan Howse, Dr. Denis Cumming และ Teacher Paul Hulbert จัดกิจกรรมค่าย "MUT-TUOS Engineering Camp 2016" ขึ้น
MUT-TUOS Engineering Camp 2016 เป็นค่ายวิศวกรรมที่มอบประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมได้ทำการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทำการทดลองต่าง ๆ ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านโยธา เคมี ความร้อนและพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ และยังมีการประเมินผลงานเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในรายละเอียดของแต่ละชิ้นงานด้วย

 

ในระยะเวลา 3 วันของกิจกรรมนี้ ทั้งอาจารย์จาก The University of Sheffield และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเอง ดีใจและภูมิใจกับผลงานและความตั้งใจของผู้เข้าร่วม ซึ่งได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต เป็นอย่างมาก เด็ก ๆ เหล่านี้ มีความตั้งใจ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและการทำงานเป็นทีม มาประยุกต์กับความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ทุกท่านได้เป็นอย่างดี
สุดท้ายนี้ ขอฝากติดตามกิจกรรมดีๆที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป ที่รับรองได้ว่า จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และแง่คิดดี ๆ ไม่แพ้ที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/3.JPG

 

มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกแน่นอน
พบกันที่นี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/2.JPG

 

<< ย้อนกลับ