ข่าวสาร กิจกรรม

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ โถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII

<< ย้อนกลับ