ข่าวสาร กิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นประธาน ณ โถงหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ อาคาร MII โดยประชาคมมหานครพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน #MUT #ชื่อนี้การันตีอนาคตการทำงาน

 

<< ย้อนกลับ