ข่าวสาร กิจกรรม

ผศ.สพ.ญ.ดร.วลัยพร ตนพิทักษ์ ได้รับรางวัล Honorable Research Award ในการประชุม The 12th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2019) ระดับนานาชาติ


ผศ.สพ.ญ.ดร.วลัยพร  ตนพิทักษ์  อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ได้รับรางวัล Honorable Research Award เรื่อง “Occurrence of Pseudomonas aeruginosa and their antimicrobial susceptibility from oral cavity of captive pythons in a private zoo” 

ในการประชุม The 12th VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2019) ระดับนานาชาติ

วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2562 ณ Hall 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม

<< ย้อนกลับ