ข่าวสาร กิจกรรม

ม.มหานครใจดี๊ ใจดี ให้ #DEK63 ทุกหลักสูตร


ม.มหานครใจดี๊ ใจดี ให้ #DEK63 ทุกหลักสูตร แบ่งชำระค่าเทอมได้สูงสุด 5 ครั้ง/เทอม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

กรณีแบ่งชำระค่าเทอมได้ 4 ครั้ง/เทอม

 

 

 

หลักสูตร4ปี

• คณะวิศวกรรมศาสตร์

• คณะบริหารธุรกิจ

• คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเทียบโอน

• คณะบริหารธุรกิจ

• คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

แบ่งชำระค่าเทอมได้ 5 ครั้ง/เทอม

 

หลักสูตรเทียบโอนวันธรรมดา และ วันเสาร์-อาทิตย์

• คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ อาคาร MII

เวลาทำการ 09:00-17:00 น.

โทร 02-9883655 ต่อ 1105-7

 

 

<< ย้อนกลับ