ข่าวสาร กิจกรรม

จบสายไหนก็เรียน #วิศวะมหานคร ได้


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ปี 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ แผนการเรียน 4 ปี สำหรับผู้จบม.6หรือเทียบเท่า ส่วนผู้จบ ปวส. สามารถเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนเทียบโอนรายวิชา เรียนวันธรรมดาระยะเวลาเรียน 2ปีครึ่ง และ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ระยะเวลาเรียน 3ปี  ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

 

เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ สมัครที่ www.mut.ac.th

ติดต่อลงทะเบียนได้ทุกวัน ที่สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ อาคาร Mii เวลา 09:00-17:00 น.

โทร 02-9883655 ต่อ 1105-1107

<< ย้อนกลับ