ข่าวสาร กิจกรรม

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น


เป็นมากกว่าคนที่รักหุ่นยนต์ เพราะได้ผนวกรวม 3 สาขาวิศวกรรมเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น กำลังเป็นสาขาวิศวกรรมที่มีความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่และกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ บัณฑิตที่จบไปมีงานทำ และอยู่ในบริษัทชั้นนำของประเทศ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรมีความรู้ ความสามารถที่มีคุณภาพ ให้กับหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์

 

แผนการเรียน 4 ปี สำหรับผู้จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

แผนการเรียน เทียบโอนวันธรรมดา ระยะเวลาเรียน 2ปีครึ่ง สำหรับผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า

แผนการเรียน เทียบโอนวันเสาร์/อาทิตย์ ระยะเวลาเรียน 3ปี สำหรับผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า

***สาขานี้สามารถยื่นกู้ กรอ/กยศ ได้เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนเพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.eng.mut.ac.th/faculty-engineer-branch-aboutus-12-bachelor

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  www.mut.ac.th

#MUT #ชื่อนี้การันตีอนาคตการทำงาน

โทร.02988-3666ต่อ1105-7

<< ย้อนกลับ