ข่าวสาร กิจกรรม

R V Connex และ ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมวิจัย หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19


นายพีรพล  ตระกูลช่าง กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ นำทีมนักวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ทางการทหารเป็นหุ่นยนต์เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นำมอบให้ใช้งานที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพล.อ.ท. เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ

หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อใช้เป็นหุ่นยนต์ทางทหาร ที่มาตรฐานและศักยภาพสูง เป็นผลงานที่ผลิตและพัฒนาโดยบุคลากรภายในประเทศ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งด้าน Hardware และ Software ชิ้นส่วนต่างๆ ก็ออกแบบและผลิตเองในประเทศ ในกรณีนี้จึงสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบบางส่วนให้ตอบสนองต่อการใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อสนับสนุนการส่งของ หรืออาหารในพื้นที่ควบคุม ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยหุ่นยนต์สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 20 กิโลกรัม มีรัศมีการควบคุมที่สามารถขยายได้ตามพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้แบบสองทางผ่านระบบสื่อสารไร้สายได้อีกด้วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและลดการติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยยังได้มีการอบรมการใช้งานให้กับคุณหมอ พยาบาล พร้อมเก็บข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหุ่นยนต์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากที่สุด

 

ข้อมูลที่ได้รับเผยแพร่
สำนักข่าวไทย https://www.mcot.net/viewtna/5e93e7bfe3f8e40af84306a7
สำนักข่าวไทยพีบีเอส https://www.youtube.com/watch?v=KA8wNr3IKxg

<< ย้อนกลับ