ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมลงนาม ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในหลักสูตรอีเทคสองภาษา ตลอดจนการพัฒนาทักษะด้านเมคคาทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันต่อไป

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ