ข่าวสาร กิจกรรม

MUT ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบดาวเทียม ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


การแข่งขันการออกแบบดาวเทียม Microsatellite ซึ่งจัดขึ้นโดย Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) องค์การความร่วมมือด้านอวกาศ ร่วมกับ Northwestern Polytechnical University จัดการแข่งขันดาวเทียมที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกขององค์การอวกาศ APSCO ร่วมแข่งขันโดยมีทีมแข่งขันจาก 9 ประเทศ กว่า 24 ทีม มีทีมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมแข่งขัน 13 ทีม ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2562 ที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมา

 

ทีม START MUT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นำทีมโดย นายสุพงษา เขตต์คีรี หัวหน้าทีม,นายอนิวัฒน์ ปลอดภัย และนายชารีฟ มนูทัศน์ และ ดร.สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ อาจารย์ที่ปรึกษา

 

ผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเอกชนที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย และนักวิจัยวิจัยด้านดาวเทียมมายาวนานกว่า 30 ปี จากจุดเริ่มต้นของดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรก นามพระราชทาน “ไทพัฒ” จนถึงผลงาน High Resolution CubeSat รางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันออกแบบดาวเทียมระดับโลกในครั้งนี้ นับเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยให้ก้าวต่อไปเพื่อสร้างวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขึ้นในอนาคตของประเทศไทยต่อไ

<< ย้อนกลับ