ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พ่อของแผ่นดิน” ซ้อมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน
ซ้อมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/1.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดินซ้อมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD บนเส้นทางถนนเลียบคลองสิบสามโดยเริ่มปั่นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไปยังโรงเรียนวัดแสนเกษม รวมเป็นระยะทางไปกลับประมาณ 20 กิโลเมตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ โรงเรียนวัดแสนเกษม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 100 คน
ในช่วงเช้ามีการทำพิธีเทิดพระเกียรติจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม กรรมการสภาและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมปั่นจักรยาน ร่วมด้วย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้กำกับ รองผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก, ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาหนองจอก ตำรวจ ทหาร ประชาชน รวมถึงบุคลากร และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหลัง จากเสร็จพิธีเทิดพระเกียรติจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนจักรยานเริ่มออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไปสู่ โรงเรียนวัดแสนเกษม ในกิจกรรม เทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดินซ้อมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ซ้อมปั่นจักรยานเท่านั้น โดยจะเห็นได้จากขบวนจักรยาน ที่จักรยานแต่ละคันจะมีถุงซึ่งใส่หนังสือไปด้วยคันละ 1 เล่ม และยังมีรถของมหาวิทยาลัยที่นำหนังสืออีกส่วนหนึ่ง และไอศครีมจำนวนมากเดินทางไปด้วย เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้คือ เพื่อมอบเงินทุนในการพัฒนาสถานศึกษา มอบหนังสือให้กับห้องสมุด และเลี้ยงไอศครีมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแสนเกษมนั่นเอง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา รอดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนเกษมให้การต้อนรับขบวนจักรยานจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ ภายในโรงเรียนวัดแสนเกษมมีการจัดกิจกรรม คือ การถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นมีการมอบเงินทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา มอบหนังสือให้กับห้องสมุด และเลี้ยงไอศครีมให้แก่เด็กนักเรียน โดย อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม กรรมการสภาและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนคณะจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อส่งมอบให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนเกษม และร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ก่อนเดินทางกับมีการเยี่ยมชมในส่วนของห้องสมุด และแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียงของทางโรงเรียน
กิจกรรม เทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดินซ้อมปั่นจักรยาน BIKE FOR DAD ครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือกันของผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสามัคคีกันของหลายๆภาคส่วน และเชื่อว่าคงสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานไม่น้อย วันนี้ทุกคนไม่ได้เป็นแต่เพียงผู้รับ แต่ยังเป็นผู้ให้ด้วย

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/2.jpg

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่ได้เพียงเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาเท่านั้น
แต่ยังเป็นสถาบันที่เป็นผู้ให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอีกด้วย"

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/4.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/5.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/3-2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/6.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/7.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/8.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-12-58/9.jpg

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click!!

 

<< ย้อนกลับ