ข่าวสาร กิจกรรม

Graid ซอฟต์แวร์ทดสอบ IELTS


 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (The University of New South Wales) ที่ได้พัฒนา Graid ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และผู้ที่เตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะมีประโยชน์และมีความแตกต่างจากซอฟต์แวร์ที่สอนภาษาอังกฤษทั่วไป ผลคะแนนจากการทดสอบมีความใกล้เคียงกับการสอบ IELTS

 

 

 

 

 

​​​​​​​

 

<< ย้อนกลับ