ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพร และกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

การศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพร และกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์  จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความร่วมมือพร้อมพยานจากทั้งสองฝ่าย

 

 

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาทางพันธุกรรมสายพันธ์ ผลิตเมล็ด ต้นอ่อน ปลูก สกัด รวมถึงแปรรูป และนำเข้า ส่งออก กัญชา กัญชง พืชสมุนไพร และกระท่อม เพื่อใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ) .. ๒๕๖๒ ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษา

 

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

<< ย้อนกลับ