ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2562


 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดนิทรรศการเปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

 

ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้นักศึกได้มีส่วนร่วม และกิจกรรมที่เป็นที่สนใจมากที่สุดในครั้งนี้คือ การแข่งขันทางวิศวกรรมศาสตร์ในหัวข้อ“กลไกกลิ้งลูกแก้ว” โดยเป็นการนำแนวคิดจากการเรียนการสอนในห้องเรียนในเรื่องของหลักการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์มาเป็นแนวคิดในการแข่งขัน เพื่อให้ลูกแก้วเคลื่อนที่ไปตามภารกิจที่กำหนด นอกจากจะทำให้นักศึกษาได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาใช้แล้วยังเสริมสร้างเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกลไกให้ออกมาสวยงาม อีกทั่งยังฝึกในเรื่อง Soft Skills ให้กับนักศึกษา ซึ่งในการแข่งขันในหัวข้อ“กลไกกลิ้งลูกแก้ว” นั้นสาขาวิชาที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

<< ย้อนกลับ